Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1609

Analyser for DGU 5.1609

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Anilin < 0,010 08/09 2021
Cypermethrin, alfa- < 0,020 08/09 2021
Disulfoton < 0,050 08/09 2021
moskusxylener < 0,010 08/09 2021
Nikkel,filt < 0,010 08/09 2021
OCDF < 0,050 08/09 2021
Prosulfocarb 7,36 29/03 2017 10,0
Sebutylazin < 0,050 08/09 2021
Tin,filt < 0,010 08/09 2021
triphenyltin(TPhT) < 0,003 08/09 2021
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,140 <= 0,050 mg/l 26/04 2022 0,140
Anioner, total 5,58 meq/l 26/04 2022 5,44
Calcium (Ca) 61,0 mg/l 26/04 2022 69,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 22/06 2010 < 2,00
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 26/04 2022 29,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 06/07 2006 0,084
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 240 >= 100 mg/l 26/04 2022 230
Inddampningsrest 380 mg/l 22/06 2010 400
Kalium 1,20 mg/l 26/04 2022 1,40
Kationer, total 5,23 meq/l 26/04 2022 5,80
Konduktivitet (ledningsevne) 55,8 >= 30,0 mS/m 26/04 2022 55,5
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 26/04 2022 13,0
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 26/04 2022 28,0
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 26/04 2022 < 0,100
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 26/04 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 26/04 2022 2,20
Oxygen/Iltindhold 0,160 mg/l 26/04 2022 0,010
pH 7,48 >= 7,00 pH 26/04 2022 7,53
Phosphor, total-P 0,069 <= 0,150 mg/l 26/04 2022 0,071
Redoxpotentiale -120 mV 26/04 2022 -201
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 08/09 2021
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 26/04 2022 41,0
Suspenderede stoffer < 0,010 mg/l 08/09 2021
Temperatur 10,1 grader C 26/04 2022 11,4
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,620 <= 0,200 mg/l 26/04 2022 0,810
Mangan (Mn) 0,220 <= 0,050 mg/l 26/04 2022 0,250
Farve Bllig 08/09 2021 Grnlig
Smag Salt 08/09 2021 Olie
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 26/04 2022 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,005
Clopyralid < 0,010 26/04 2022
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2006 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2015 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2021
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2006 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2006 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 26/04 2022 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,011 <= 0,100 μg/l 26/04 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2006 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil < 0,020 < 0,100 g/l 08/09 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2006 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,050 < 0,100 g/l 08/09 2021
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,050 < 0,100 g/l 08/09 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 26/04 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 26/04 2022 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 26/04 2022 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,70 <= 200 g/l 29/03 2017 4,50
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 03/10 2005
Arsen (As) 0,140 <= 5,00 g/l 29/03 2017 0,270
Beryllium < 0,020 29/03 2017 < 0,020
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 29/03 2017 < 0,025
Bor (B) 40,0 <= 1000 g/l 29/03 2017 28,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 29/03 2017 < 0,004
Chrom (Cr) 0,040 <= 50,0 g/l 03/10 2005
Jod 7,36 29/03 2017 10,0
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 29/03 2017 0,800
Kobolt (Co) 0,100 < 5,00 g/l 03/10 2005
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 29/03 2017 0,180
Zink (Zn) 0,990 <= 3000 g/l 29/03 2017 < 0,500
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 08/08 2011 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,020 < 0,100 g/l 30/08 2007
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/04 2022 < 0,010
3-methylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 08/09 2021
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 08/08 2011 < 0,020
Flamprop-M-isopropyl < 0,010 08/09 2021
M+P-xylen < 0,020 g/l 22/06 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 22/06 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 22/06 2010 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 26/04 2022 < 0,010
Toluen 0,055 g/l 08/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/08 2011
1,2,4-Trichlorbenzen < 0,010 08/09 2021
2,4-Dinitrophenol < 0,010 08/09 2021
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen 0,420 <= 1,00 g/l 08/08 2011 < 0,050
N-butyl-acetat < 0,010 g/l 08/09 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 08/09 2021 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,004 g/l 09/05 2006 0,006
Trichlortrifluorethn 0,222 g/l 09/05 2006 0,228
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 08/09 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021
1,2-dichlorpropan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021
Gasser
Dichlordifluormethan 0,055 ng/l 09/05 2006 0,057
Phalater
DEHP 0,100 08/08 2011 0,110
Dibuthylphthalat < 0,300 08/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 08/08 2011 < 0,100
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,005
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,009 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,005
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/03 2019
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 g/l 08/09 2021 < 0,001
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 08/09 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol 0,028 <= 0,100 μg/l 26/04 2022 < 0,010
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 26/04 2022 < 0,010
1,2,5-Trichlorbenzen < 0,010 g/l 08/09 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66