Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1616

Analyser for DGU 5.1616

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Aluminium,filt < 0,030 17/09 2020
Benazolin < 0,010 17/09 2020
Jern (<100nm) < 0,050 17/09 2020
Kem.iltf. COD,SS < 0,010 17/09 2020
Kobber,filt < 0,050 17/09 2020
Kvikslv, suspendert < 0,050 17/09 2020
Nitrogen,total, filt < 0,050 17/09 2020
Polyphosphat-P < 0,010 17/09 2020
Prometon < 0,050 17/09 2020
Prosulfocarb < 0,010 17/09 2020 5,30
Sacharin < 0,010 17/09 2020
Tetrasul < 0,030 17/09 2020
Titan < 0,010 17/09 2020
Titan,filt < 0,050 17/09 2020
Triforin < 0,050 17/09 2020
Zink, suspenderet < 0,050 17/09 2020
Zink,filt < 0,050 17/09 2020
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 19/04 2022 < 0,004
Anioner, total 2,65 meq/l 19/04 2022 2,62
Calcium (Ca) 34,0 mg/l 19/04 2022 32,0
Carbondioxid, aggr. 22,0 mg/l 08/06 2010 23,0
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 19/04 2022 31,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 06/07 2006 < 0,050
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 34,0 >= 100 mg/l 19/04 2022 34,0
Inddampningsrest 420 mg/l 08/06 2010 310
Kalium 8,40 mg/l 19/04 2022 8,80
Kationer, total 2,84 meq/l 19/04 2022 2,74
Konduktivitet (ledningsevne) 31,5 >= 30,0 mS/m 19/04 2022 30,7
Magnesium (Mg) 4,90 mg/l 19/04 2022 4,80
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 19/04 2022 12,0
Nitrat (NO3) 56,0 <= 50,0 mg/l 19/04 2022 48,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 19/04 2022 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 19/04 2022 1,60
Oxygen/Iltindhold 6,19 mg/l 19/04 2022 6,72
pH 6,03 >= 7,00 pH 19/04 2022 6,17
Phosphor, total-P 0,015 <= 0,150 mg/l 19/04 2022 0,018
Redoxpotentiale 210 mV 19/04 2022 254
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 25/05 2021
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 19/04 2022 20,0
Suspenderede stoffer < 0,010 mg/l 25/05 2021 < 0,010
Temperatur 9,40 grader C 19/04 2022 9,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/04 2022 < 0,010
Jern ferri (beregning) < 0,050 17/09 2020
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/04 2022 < 0,002
Farve Gullig 25/05 2021 Hvidlig
Smag Jern 25/05 2021 Jern
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 25/05 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Amitrol < 0,010 <= 0,100 g/l 17/09 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/09 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,005
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/09 2020
Clopyralid < 0,010 17/09 2020
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
Diuron 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2015 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 0,026
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 25/05 2021 0,026
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,020
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 25/05 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 25/05 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,590 < 9,00 μg/l 17/09 2020
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 25/05 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 25/05 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 25/05 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,00 <= 200 g/l 19/04 2022 3,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 26/09 2005
Arsen (As) 0,210 <= 5,00 g/l 19/04 2022 0,220
Beryllium < 0,020 19/04 2022 < 0,020
Bly (Pb) 4,10 <= 5,00 g/l 19/04 2022 1,40
Bor (B) 15,0 <= 1000 g/l 19/04 2022 14,0
Cadmium (Cd) 0,042 <= 3,00 g/l 19/04 2022 0,044
Chrom (Cr) 1,40 <= 50,0 g/l 26/09 2005
Jod 5,60 19/04 2022 6,20
Kobber (Cu) 40,0 <= 2000 g/l 19/04 2022 48,0
Kobolt (Co) 0,100 < 5,00 g/l 26/09 2005
Nikkel (Ni) 0,360 <= 20,0 g/l 19/04 2022 1,90
Zink (Zn) 32,0 <= 3000 g/l 19/04 2022 33,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 01/08 2011 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2011 < 0,020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
4-Chlor-3-methylphenol < 0,010 17/09 2020
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 01/08 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 25/05 2021 < 0,030
Toluen < 0,020 g/l 01/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/08 2011
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 25/05 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen 0,800 <= 1,00 g/l 01/08 2011 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 25/05 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 25/05 2021 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 03/06 2015 < 0,010
Trichlorethylen 0,031 <= 1,00 g/l 25/05 2021 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,519 g/l 10/05 2006 0,521
Trichlortrifluorethn 0,087 g/l 10/05 2006 0,084
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 25/05 2021 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 25/05 2021 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,290 ng/l 10/05 2006 0,244
Phalater
DEHP < 0,100 01/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 01/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 01/08 2011 < 0,100
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,050 <= 0,100 g/l 17/09 2020 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,050 <= 0,100 g/l 17/09 2020 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 05/09 2016
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/09 2016
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 g/l 05/09 2016
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium < 0,050 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 17/09 2020
Materiale monomerer
Vinylchlorid 0,065 < 0,500 g/l 25/05 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 25/05 2021 < 0,010
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 25/05 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66