Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1616

Analyser for DGU 5.1616

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Aluminium,filt < 0,030 17/09 2020
Kvikslv, suspendert < 0,050 17/09 2020
Prometon < 0,050 17/09 2020
Tetrasul < 0,030 17/09 2020
Titan < 0,010 17/09 2020
Titan,filt < 0,050 17/09 2020
Triforin < 0,050 17/09 2020
Zink, suspenderet < 0,050 17/09 2020
Zink,filt < 0,050 17/09 2020
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 22,0 mg/l 08/06 2010 23,0
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 18/09 2023 0,012
Anioner, total 2,82 meq/l 18/09 2023 2,65
Calcium (Ca) 30,0 mg/l 18/09 2023 34,0
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 18/09 2023 29,0
Fluorid (F) < 0,030 <= 1,50 mg/l 18/09 2023 < 0,050
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 36,0 >= 100 mg/l 18/09 2023 34,0
Inddampningsrest 420 mg/l 08/06 2010 310
Kalium 7,90 mg/l 18/09 2023 8,40
Kationer, total 2,58 meq/l 18/09 2023 2,84
Konduktivitet (ledningsevne) 33,1 <= 250 mS/m 18/09 2023 31,5
Magnesium (Mg) 4,40 mg/l 18/09 2023 4,90
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 18/09 2023 12,0
Nitrat (NO3) 69,0 <= 50,0 mg/l 18/09 2023 56,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 18/09 2023 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 18/09 2023 1,40
Oxygen/Iltindhold 4,53 >= 5,00 mg/l 18/09 2023 6,19
pH 6,20 >= 7,00 pH 18/09 2023 6,03
Phosphor, total-P 0,023 <= 0,150 mg/l 18/09 2023 0,015
Redoxpotentiale 285 mV 18/09 2023 210
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 25/05 2021
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 18/09 2023 18,0
Suspenderede stoffer < 0,010 mg/l 25/05 2021 < 0,010
Temperatur 10,0 grader C 18/09 2023 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 18/09 2023 < 0,010
Jern ferri (beregning) < 0,050 mg/l 17/09 2020
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 18/09 2023 < 0,002
Farve Gullig 25/05 2021 Hvidlig
Smag Jern 25/05 2021 Jern
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/09 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Amitrol < 0,010 <= 0,100 g/l 17/09 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Benazolin < 0,010 17/09 2020
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/09 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,005
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/09 2020
Clopyralid < 0,010 18/09 2023 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 18/09 2023 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2015 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 18/09 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/09 2023 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Prosulfocarb < 0,010 17/09 2020 5,30
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,035 < 0,100 g/l 18/09 2023
Sacharin < 0,010 17/09 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/05 2006 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) 0,015 < 0,100 g/l 18/09 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 18/09 2023
Trifluoreddikesyre, TFA 0,680 < 9,00 μg/l 18/09 2023 0,590
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 18/09 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/09 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/09 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,20 <= 200 g/l 18/09 2023 2,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 26/09 2005
Arsen (As) 0,210 <= 5,00 g/l 18/09 2023 0,210
Barium (Ba) 29,0 g/l 18/09 2023
Beryllium < 0,020 19/04 2022 < 0,020
Bly (Pb) 4,80 <= 5,00 g/l 18/09 2023 4,10
Bor (B) 15,0 <= 1000 g/l 19/04 2022 14,0
Cadmium (Cd) 0,044 <= 3,00 g/l 18/09 2023 0,042
Chrom (Cr) 0,570 <= 25,0 g/l 18/09 2023 1,40
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 18/09 2023
Jod 5,60 19/04 2022 6,20
Kobber (Cu) 54,0 <= 2000 g/l 18/09 2023 40,0
Kobolt (Co) 0,100 < 5,00 g/l 26/09 2005
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 18/09 2023
Nikkel (Ni) 0,560 <= 20,0 g/l 18/09 2023 0,360
Zink (Zn) 38,0 <= 3000 g/l 18/09 2023 32,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 01/08 2011 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2011 < 0,020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/05 2021 < 0,010
4-Chlor-3-methylphenol < 0,010 17/09 2020
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 01/08 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 18/09 2023 < 0,010
Toluen < 0,020 g/l 01/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/08 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chlorethan (Ethylchlorid) < 0,100 <= 1,00 g/l 18/09 2023
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2023 0,800
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 18/09 2023
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2023 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2023
Trichloreddikesyre < 0,010 03/06 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2023 0,031
Trichlorfluormethan 0,519 g/l 10/05 2006 0,521
Trichlortrifluorethn 0,087 g/l 10/05 2006 0,084
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2023 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2023
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 18/09 2023
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 25/05 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/09 2023
Gasser
Dichlordifluormethan 0,290 ng/l 10/05 2006 0,244
Phalater
DEHP < 0,100 01/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 01/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 01/08 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,050 <= 0,100 g/l 17/09 2020 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,050 <= 0,100 g/l 17/09 2020 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/09 2016
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 05/09 2016
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/09 2016
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 <= 0,100 g/l 05/09 2016
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium < 0,050 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 17/09 2020
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 18/09 2023 0,065
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/09 2023 < 0,010
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 18/09 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66