Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1745

Analyser for DGU 5.1745

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Prosulfocarb 15,7 29/03 2017 37,0
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,500 <= 0,050 mg/l 10/11 2021 0,350
Anioner, total 7,42 meq/l 10/11 2021 5,48
Calcium (Ca) 91,0 mg/l 10/11 2021 70,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 28/06 2010 < 2,00
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 10/11 2021 22,0
Fluorid (F) 0,097 <= 1,50 mg/l 10/07 2006
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 400 >= 100 mg/l 10/11 2021 270
Inddampningsrest 360 mg/l 28/06 2010 400
Kalium 12,0 mg/l 10/11 2021 11,0
Kationer, total 7,10 meq/l 10/11 2021 5,47
Konduktivitet (ledningsevne) 67,8 >= 30,0 mS/m 10/11 2021 54,3
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 10/11 2021 11,0
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 10/11 2021 17,0
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 10/11 2021 < 0,100
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/11 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 3,80 <= 4,00 mg/l 10/11 2021 3,50
Oxygen/Iltindhold 2,97 mg/l 10/11 2021 0,030
pH 7,21 >= 7,00 pH 10/11 2021 7,30
Phosphor, total-P 0,017 <= 0,150 mg/l 10/11 2021 0,025
Redoxpotentiale -112 mV 10/11 2021 -201
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 10/11 2021
Sulfat (SO4) 6,40 <= 250 mg/l 10/11 2021 21,0
Suspenderede stoffer < 0,010 mg/l 10/11 2021
Temperatur 11,1 grader C 10/11 2021 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,510 <= 0,200 mg/l 10/11 2021 0,430
Mangan (Mn) 0,430 <= 0,050 mg/l 10/11 2021 0,330
Farve Brunlig 10/11 2021 Grnlig
Smag Udefineret 10/11 2021 Salt
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 10/11 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 10/11 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/07 2015 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 10/11 2021
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 10/11 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/11 2021 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 10/11 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 10/11 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 10/11 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,70 <= 200 g/l 29/03 2017 6,40
Arsen (As) 0,650 <= 5,00 g/l 29/03 2017 0,610
Beryllium < 0,020 29/03 2017 < 0,020
Bly (Pb) 0,043 <= 5,00 g/l 29/03 2017 < 0,025
Bor (B) 50,0 <= 1000 g/l 29/03 2017 37,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 29/03 2017 < 0,004
Jod 15,7 29/03 2017 37,0
Kobber (Cu) 0,240 <= 2000 g/l 29/03 2017 1,20
Nikkel (Ni) 0,240 <= 20,0 g/l 29/03 2017 0,430
Zink (Zn) 3,10 <= 3000 g/l 29/03 2017 3,00
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 08/08 2011 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/08 2011 < 0,020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/11 2021 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 08/08 2011 < 0,100
M+P-xylen < 0,100 g/l 28/06 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,100 g/l 28/06 2010 < 0,020
O-xylen < 0,100 g/l 28/06 2010 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 10/11 2021
Toluen < 0,020 g/l 08/08 2011 < 0,100
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/08 2011
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 10/11 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 08/08 2011 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/11 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 10/11 2021 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 08/07 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/11 2021 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,069 g/l 10/05 2006 0,080
Trichlortrifluorethn 0,268 g/l 10/05 2006 0,327
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 10/11 2021 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 10/11 2021 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,219 ng/l 10/05 2006 0,206
Phalater
DEHP 0,160 08/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 08/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 08/08 2011 < 0,100
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 08/07 2015
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 g/l 08/07 2015
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 10/11 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/11 2021 < 0,010
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 10/11 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66