Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1743

Analyser for DGU 5.1743

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 28/06 2010 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,280 <= 0,050 mg/l 09/04 2024 0,040
Anioner, total 3,77 meq/l 09/04 2024 4,05
Calcium (Ca) 45,0 mg/l 09/04 2024 45,0
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 09/04 2024 25,0
Fluorid (F) 0,059 <= 1,50 mg/l 09/04 2024 0,051
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 120 >= 100 mg/l 09/04 2024 120
Inddampningsrest 240 mg/l 28/06 2010 250
Kalium 1,40 mg/l 09/04 2024 1,30
Kationer, total 3,85 meq/l 09/04 2024 3,77
Konduktivitet (ledningsevne) 38,1 <= 250 mS/m 09/04 2024 38,7
Magnesium (Mg) 9,80 mg/l 09/04 2024 9,60
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 09/04 2024 16,0
Nitrat (NO3) 2,60 <= 50,0 mg/l 09/04 2024 2,60
Nitrit (NO2) 0,035 <= 0,100 mg/l 09/04 2024 0,028
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 09/04 2024 3,80
Oxygen/Iltindhold 0,020 >= 5,00 mg/l 09/04 2024 0,020
pH 7,90 >= 7,00 pH 09/04 2024 7,97
Phosphor, total-P 0,055 <= 0,150 mg/l 09/04 2024 0,036
Redoxpotentiale -195 mV 09/04 2024 -170
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 31/05 2021
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 09/04 2024 64,0
Suspenderede stoffer < 0,010 mg/l 31/05 2021
Temperatur 10,1 grader C 09/04 2024 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,170 <= 0,200 mg/l 09/04 2024 0,110
Mangan (Mn) 0,130 <= 0,050 mg/l 09/04 2024 0,089
Farve Rdlig 31/05 2021 Rdlig
Smag Bitter 31/05 2021 Bitter
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/04 2024 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,005
Clopyralid < 0,010 09/04 2024 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/04 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 09/04 2024 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/07 2015 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo 0,300 <= 0,100 g/l 09/04 2024 0,340
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 09/04 2024 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/04 2024 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Prosulfocarb 7,59 04/04 2017 5,50
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 09/04 2024 0,015
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 09/04 2024 0,011
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) 0,031 < 0,100 g/l 09/04 2024 0,032
Trifluoreddikesyre, TFA 0,380 < 9,00 μg/l 12/04 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 09/04 2024 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/04 2024 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/04 2024 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 5,80 <= 200 g/l 12/04 2023 8,50
Arsen (As) 1,80 <= 5,00 g/l 12/04 2023 1,80
Barium (Ba) 9,80 g/l 12/04 2023
Beryllium < 0,020 04/04 2017 < 0,020
Bly (Pb) 0,042 <= 5,00 g/l 12/04 2023 0,067
Bor (B) 22,9 <= 1000 g/l 04/04 2017 16,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 12/04 2023 0,004
Chrom (Cr) 0,079 <= 25,0 g/l 12/04 2023
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 12/04 2023
Jod 7,59 04/04 2017 5,50
Kobber (Cu) 0,270 <= 2000 g/l 12/04 2023 0,180
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 12/04 2023
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 g/l 12/04 2023 0,400
Zink (Zn) 1,60 <= 3000 g/l 12/04 2023 2,90
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 09/08 2011 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/08 2011 < 0,020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 09/08 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 28/06 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 28/06 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 28/06 2010 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 09/04 2024 < 0,010
Toluen < 0,020 g/l 09/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/08 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chlorethan (Ethylchlorid) < 0,100 <= 1,00 g/l 12/04 2023
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/04 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/04 2023 < 0,050
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 12/04 2023
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/04 2023 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/04 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/04 2023
Trichloreddikesyre < 0,010 08/07 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/04 2023 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,088 g/l 10/05 2006 0,076
Trichlortrifluorethn 0,064 g/l 10/05 2006 0,064
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/04 2023 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/04 2023
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 12/04 2023
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 31/05 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/04 2023
Gasser
Dichlordifluormethan 0,131 ng/l 10/05 2006 0,124
Phalater
DEHP < 0,100 09/08 2011 0,190
Dibuthylphthalat < 0,300 09/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 09/08 2011 0,200
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 08/07 2015
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 <= 0,100 g/l 08/07 2015
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 12/04 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/04 2024 < 0,010
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 09/04 2024 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66