Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1743

Analyser for DGU 5.1743

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Prosulfocarb 7,59 04/04 2017 5,50
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,091 <= 0,050 mg/l 20/04 2022 0,220
Anioner, total 3,77 meq/l 20/04 2022 3,92
Calcium (Ca) 49,0 mg/l 20/04 2022 45,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 28/06 2010 < 2,00
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 20/04 2022 23,0
Fluorid (F) 0,079 <= 1,50 mg/l 24/07 2006
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 110 >= 100 mg/l 20/04 2022 110
Inddampningsrest 240 mg/l 28/06 2010 250
Kalium 0,970 mg/l 20/04 2022 1,40
Kationer, total 4,05 meq/l 20/04 2022 3,80
Konduktivitet (ledningsevne) 38,0 >= 30,0 mS/m 20/04 2022 38,0
Magnesium (Mg) 10,0 mg/l 20/04 2022 9,80
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 20/04 2022 16,0
Nitrat (NO3) 2,80 <= 50,0 mg/l 20/04 2022 3,00
Nitrit (NO2) 0,031 <= 0,100 mg/l 20/04 2022 0,029
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 20/04 2022 1,00
Oxygen/Iltindhold 0,400 mg/l 20/04 2022 0,010
pH 7,91 >= 7,00 pH 20/04 2022 7,98
Phosphor, total-P 0,049 <= 0,150 mg/l 20/04 2022 0,051
Redoxpotentiale -148 mV 20/04 2022 -217
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 31/05 2021
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 20/04 2022 68,0
Suspenderede stoffer < 0,010 mg/l 31/05 2021
Temperatur 9,80 grader C 20/04 2022 9,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,140 <= 0,200 mg/l 20/04 2022 0,250
Mangan (Mn) 0,089 <= 0,050 mg/l 20/04 2022 0,130
Farve Rdlig 31/05 2021 Rdlig
Smag Bitter 31/05 2021 Bitter
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,005
Clopyralid < 0,010 20/04 2022
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/07 2015 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 31/05 2021
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 0,016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo 0,350 <= 0,100 g/l 20/04 2022 0,390
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 0,027
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 8,50 <= 200 g/l 04/04 2017 0,220
Arsen (As) 1,80 <= 5,00 g/l 04/04 2017 2,10
Beryllium < 0,020 04/04 2017 < 0,020
Bly (Pb) 0,067 <= 5,00 g/l 04/04 2017 < 0,025
Bor (B) 22,9 <= 1000 g/l 04/04 2017 16,0
Cadmium (Cd) 0,004 <= 3,00 g/l 04/04 2017 < 0,004
Jod 7,59 04/04 2017 5,50
Kobber (Cu) 0,180 <= 2000 g/l 04/04 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 g/l 04/04 2017 0,130
Zink (Zn) 2,90 <= 3000 g/l 04/04 2017 0,600
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 09/08 2011 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/08 2011 < 0,020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 09/08 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 28/06 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 28/06 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 28/06 2010 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 20/04 2022 < 0,010
Toluen < 0,020 g/l 09/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/08 2011
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 31/05 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 09/08 2011 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/05 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/05 2021 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 08/07 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/05 2021 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,088 g/l 10/05 2006 0,076
Trichlortrifluorethn 0,064 g/l 10/05 2006 0,064
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/05 2021 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 31/05 2021 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,131 ng/l 10/05 2006 0,124
Phalater
DEHP < 0,100 09/08 2011 0,190
Dibuthylphthalat < 0,300 09/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 09/08 2011 0,200
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/07 2015
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 08/07 2015
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 g/l 08/07 2015
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 31/05 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 20/04 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66