Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1453 - Hirtshals vand

Analyser for DGU 5.1453 - Hirtshals vand

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,230 <= 0,050 mg/l 29/04 2020 0,240
Anioner, total 7,00 meq/l 11/08 2009 7,00
Calcium (Ca) 88,6 mg/l 29/04 2020 82,5
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 29/04 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 29/04 2020 49,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 29/04 2020
Fluorid (F) 0,050 <= 1,50 mg/l 29/04 2020 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 196 >= 100 mg/l 29/04 2020 201
Inddampningsrest 470 mg/l 16/08 2016 450
Kalium 2,79 mg/l 29/04 2020 2,66
Kationer, total 6,60 meq/l 11/08 2009 6,80
Konduktivitet (ledningsevne) 69,0 >= 30,0 mS/m 29/04 2020 65,0
Magnesium (Mg) 16,5 mg/l 29/04 2020 15,6
Natrium (Na) 27,7 <= 175 mg/l 29/04 2020 27,3
Nitrat (NO3) 0,700 <= 50,0 mg/l 29/04 2020 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 29/04 2020 0,006
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 29/04 2020 2,00
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 29/04 2020 < 0,100
pH 7,70 >= 7,00 pH 29/04 2020 7,70
Phosphor, total-P 0,070 <= 0,150 mg/l 29/04 2020 0,040
Redoxpotentiale -262 mV 18/10 2011 -241
Sulfat (SO4) 105 <= 250 mg/l 29/04 2020 105
Temperatur 8,60 grader C 29/04 2020 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,745 <= 0,200 mg/l 29/04 2020 0,723
Mangan (Mn) 0,298 <= 0,050 mg/l 29/04 2020 0,280
Farve Brunlig 11/08 2009 Brunlig
Smag Udefineret 11/08 2009 Udefineret
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 29/04 2020
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2003
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2003
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 29/04 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2003
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 20/06 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 20/06 2006 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2003
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 19/08 2003
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2011 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/06 2006 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/06 2006 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 0,020
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 29/04 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/06 2006 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/06 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 29/04 2020 < 0,070
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 29/04 2020 < 0,200
Arsen (As) 0,060 <= 5,00 g/l 29/04 2020 0,050
Barium (Ba) 27,0 g/l 29/04 2020 23,0
Bly (Pb) < 0,030 <= 5,00 g/l 29/04 2020 < 0,025
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 29/04 2020 30,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 29/04 2020 < 0,004
Chrom (Cr) 0,240 <= 50,0 g/l 29/04 2020 0,040
Kobber (Cu) < 0,030 <= 2000 g/l 29/04 2020 < 0,040
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 29/04 2020 < 0,050
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 29/04 2020
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 29/04 2020 0,040
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 29/04 2020 < 0,050
Zink (Zn) < 0,300 <= 3000 g/l 29/04 2020 0,850
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 29/08 2007 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 29/08 2007 < 0,020
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,020 < 0,100 g/l 29/08 2007
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/04 2020 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 29/04 2020 < 0,040
Ethylbenzen < 0,020 g/l 29/04 2020
M+P-xylen < 0,020 g/l 29/04 2020 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 29/04 2020 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 29/04 2020 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 29/04 2020 < 0,040
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020 < 0,050
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2007 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020
Trichloreddikesyre < 0,010 18/10 2011 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,012 g/l 10/05 2006 0,001
Trichlortrifluorethn 0,000 g/l 10/05 2006 0,000
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 29/04 2020
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 29/08 2007 < 0,003
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,022 ng/l 10/05 2006 0,021
Methan 0,090 <= 0,010 mg/l 29/04 2020 0,160
Svovlbrinte 0,060 <= 0,050 mg/l 29/04 2020 0,046
Phalater
DEHP < 0,100 29/08 2007 < 0,500
Dibuthylphthalat < 0,300 29/08 2007 < 0,500
diisononylphthalat < 0,300 29/08 2007 < 0,100
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 29/08 2007 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 29/04 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66