Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

B1 - DGU 197.478 (Kols kildeplads)

Analyser for B1 - DGU 197.478 (Kols kildeplads)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 4,61 meq/l 13/08 1990
Ammonium (NH4) 0,320 <= 0,050 mg/l 09/08 2021 0,300
Calcium (Ca) 101 mg/l 09/08 2021 102
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 09/08 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 09/08 2021 37,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 09/08 2021 0,210
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 323 >= 100 mg/l 09/08 2021 327
Hrdhed, total 17,0 grader dH 09/08 2021 17,0
Inddampningsrest 425 mg/l 13/03 2017 395
Kalium 3,70 mg/l 09/08 2021 3,90
Konduktivitet (ledningsevne) 69,5 >= 30,0 mS/m 09/08 2021 62,1
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 09/08 2021 13,0
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 09/08 2021 28,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 09/08 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/08 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 09/08 2021 1,20
Oxygen/Iltindhold < 0,200 mg/l 09/08 2021 0,600
pH 7,30 >= 7,00 pH 09/08 2021 7,40
Phosphor, total-P 0,300 <= 0,150 mg/l 09/08 2021 0,082
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 26,0 mg/l 09/08 2021
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 09/08 2021 52,0
Temperatur 9,30 grader C 09/08 2021 9,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,40 <= 0,200 mg/l 09/08 2021 1,80
Mangan (Mn) 0,180 <= 0,050 mg/l 09/08 2021 0,160
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2009
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/06 2009
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 30/06 2009
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/08 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 09/08 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 09/08 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/08 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/10 2001
Trifluoreddikesyre, TFA 0,140 < 9,00 μg/l 09/08 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 09/08 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/08 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/08 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,390 <= 5,00 g/l 09/08 2021 0,340
Barium (Ba) 67,0 g/l 09/08 2021 67,0
Bor (B) 49,0 <= 1000 g/l 09/08 2021 40,0
Kobolt (Co) < 0,300 < 5,00 g/l 09/08 2021 < 0,300
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 g/l 09/08 2021 < 0,300
Strontium 310 g/l 09/08 2021 320
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/08 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/10 2009 < 0,010
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 09/08 2021 < 0,010
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/08 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/08 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/09-2023.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66