Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Fårevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Distribution - Tuborgvej 38B

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 09/01 2023 < 0,020
Hårdhed, total 18,0 grader dH 09/01 2023 16,0
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 09/01 2023 2,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/01 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 09/01 2023 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 09/01 2023 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 09/01 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/03 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/03 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 06/03 2023 2,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 06/03 2023 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,480 <= 20,0 µg/l 09/01 2023 0,030

Produktion - Kalundborgvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 14/11 2022 < 0,020
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 14/11 2022 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,50 mg/l 14/11 2022 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 14/11 2022 < 0,010
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 14/11 2022 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/11 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 43,0 < 200 antal/ml 14/11 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 14/11 2022 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 17/05 2021 < 0,030

Produktion - Tuborgvej 58B

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 06/03 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 08/01 2018 40,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 08/01 2018 0,220
Hårdhed, total 16,0 grader dH 14/01 2019 16,0
Kalium 4,40 mg/l 31/07 2017 4,20
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 31/07 2017 30,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 14/01 2019 1,70
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/03 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 12/09 2022 9,30
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 08/01 2018 38,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,180 <= 0,200 mg/l 06/03 2023 0,023
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 06/03 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/03 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/03 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/03 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 06/03 2023 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/03 2023 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 06/03 2023 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/07 2019
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/04 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,20 mg/l 09/01 2023 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 09/01 2023 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/01 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 09/01 2023 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/04 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/03-2023.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Fårevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66