Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Ole Hansen
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

B1 - DGU 197.320 (Lammefjorden)

Analyser for B1 - DGU 197.320 (Lammefjorden)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 5,25 meq/l 31/10 1983 6,30
Ammonium (NH4) 0,970 <= 0,050 mg/l 19/08 2019 0,920
Calcium (Ca) 96,0 mg/l 19/08 2019 94,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 19/08 2019 < 2,00
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 19/08 2019 38,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 19/08 2019 0,320
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 353 >= 100 mg/l 19/08 2019 343
Hrdhed, total 17,0 grader dH 19/08 2019 17,0
Inddampningsrest 420 mg/l 17/06 2015 430
Kalium 4,60 mg/l 19/08 2019 4,40
Konduktivitet (ledningsevne) 64,0 >= 30,0 mS/m 19/08 2019 71,0
Magnesium (Mg) 16,0 mg/l 19/08 2019 15,0
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 19/08 2019 31,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 19/08 2019 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/08 2019 0,010
NVOC - org.carbon (C) 2,20 <= 4,00 mg/l 19/08 2019 2,70
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 19/08 2019 < 0,200
pH 7,40 >= 7,00 pH 19/08 2019 7,80
Phosphor, total-P 0,190 <= 0,150 mg/l 19/08 2019 0,160
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 19/08 2019 35,0
Temperatur 9,70 grader C 19/08 2019 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,40 <= 0,200 mg/l 19/08 2019 2,20
Mangan (Mn) 0,073 <= 0,050 mg/l 19/08 2019 0,150
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 19/08 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,34 <= 5,00 g/l 19/08 2019 1,40
Barium (Ba) 65,0 g/l 19/08 2019 69,0
Bor (B) 94,0 <= 1000 g/l 19/08 2019 93,0
Kobolt (Co) < 0,300 < 5,00 g/l 19/08 2019 < 0,300
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 g/l 19/08 2019 12,0
Strontium 580 g/l 19/08 2019 600
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/08 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2007 < 0,010
Gasser
Methan 0,020 <= 0,010 mg/l 19/08 2019 0,014
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 19/08 2019 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 19/08 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/07-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Ole Hansen
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66