Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Ole Hansen
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

Produktion - Tuborgvej 58B

Analyser for Produktion - Tuborgvej 58B

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 30/09 2021 < 0,020
Calcium (Ca) 92,0 mg/l 14/01 2019 91,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 31/07 2017 < 2,00
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 08/01 2018 40,0
Farvetal-Pt 4,90 <= 15,0 mg Pt/l 14/01 2019 4,50
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 08/01 2018 0,220
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 326 >= 100 mg/l 31/07 2017 313
Hrdhed, total 16,0 grader dH 14/01 2019 16,0
Inddampningsrest 410 mg/l 31/07 2017 420
Kalium 4,40 mg/l 31/07 2017 4,20
Konduktivitet (ledningsevne) 66,4 >= 30,0 mS/m 30/09 2021 64,9
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 14/01 2019 13,0
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 31/07 2017 30,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 14/01 2019 1,70
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/09 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 14/01 2019 1,50
Oxygen/Iltindhold 7,30 mg/l 30/09 2021 8,70
pH 7,60 >= 7,00 pH 30/09 2021 7,60
Phosphor, total-P 0,016 <= 0,150 mg/l 08/01 2018 0,016
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 08/01 2018 38,0
Temperatur 11,9 grader C 30/09 2021 6,80
Turbiditet 0,200 <= 1,00 FTU 14/01 2019 0,120
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,028 <= 0,200 mg/l 30/09 2021 0,024
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 30/09 2021 < 0,001
Farve Ingen 30/09 2021 Gullig
Lugt Ingen lugt 30/09 2021 Ingen lugt
Smag Normal 30/09 2021 Normal
Syn Klar 30/09 2021 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/09 2021
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 30/09 2021 3,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 30/09 2021 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 30/09 2021 0,040
Strontium 630 g/l 14/07 2014
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/07 2017 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 15/06 2010 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 31/07 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 31/07 2017 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 31/07 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 31/07 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 31/07 2017 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/07 2013 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/07 2017 < 0,020
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 31/07 2017 < 0,010
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 31/07 2017 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Ole Hansen
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66