Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Ole Hansen
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

B3 - DGU 197.346 (Lammefjorden)

Analyser for B3 - DGU 197.346 (Lammefjorden)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 5,15 meq/l 31/10 1983 6,00
Ammonium (NH4) 0,730 <= 0,050 mg/l 02/07 2018 0,750
Calcium (Ca) 102 mg/l 02/07 2018 99,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 02/07 2018 < 2,00
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 02/07 2018 35,0
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 02/07 2018 0,310
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 345 >= 100 mg/l 02/07 2018 352
Hrdhed, total 18,0 grader dH 02/07 2018 17,0
Inddampningsrest 425 mg/l 02/07 2018 430
Kalium 3,60 mg/l 02/07 2018 3,60
Konduktivitet (ledningsevne) 69,2 >= 30,0 mS/m 02/07 2018 70,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 02/07 2018 14,0
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 02/07 2018 28,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 02/07 2018 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/07 2018 0,006
NVOC - org.carbon (C) 2,30 <= 4,00 mg/l 02/07 2018 2,30
Oxygen/Iltindhold 0,400 mg/l 02/07 2018 < 0,200
pH 7,40 >= 7,00 pH 02/07 2018 7,90
Phosphor, total-P 0,490 <= 0,150 mg/l 02/07 2018 0,270
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 02/07 2018 35,0
Temperatur 9,50 grader C 02/07 2018 9,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,20 <= 0,200 mg/l 02/07 2018 2,30
Mangan (Mn) 0,140 <= 0,050 mg/l 02/07 2018 0,150
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/07 2018
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,19 <= 5,00 g/l 02/07 2018 1,10
Barium (Ba) 60,0 g/l 02/07 2018 63,0
Bor (B) 84,0 <= 1000 g/l 02/07 2018 81,0
Kobolt (Co) < 0,300 < 5,00 g/l 02/07 2018 < 0,300
Nikkel (Ni) 2,00 <= 20,0 g/l 02/07 2018 1,90
Strontium 550 g/l 02/07 2018 530
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,050 < 0,100 g/l 15/09 1999
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/07 2018 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2007 < 0,010
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 g/l 15/09 1999
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 15/09 1999
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/09 1999
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/09 1999
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,100 <= 1,00 g/l 15/09 1999
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/09 1999
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/09 1999
1,1-Dichlorethylen < 0,100 g/l 15/09 1999
Gasser
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 02/07 2018 0,012
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 02/07 2018 < 0,020
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,200 < 0,500 g/l 15/09 1999
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/07 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/07-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Ole Hansen
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66