Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Ole Hansen
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

Forbrugers Taphane Tuborgvej 38B

Analyser for Forbrugers Taphane Tuborgvej 38B

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 04/07 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 04/07 2022 39,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 19/07 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 4,50 <= 15,0 mg Pt/l 04/07 2022 4,50
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 04/07 2022 0,230
Konduktivitet (ledningsevne) 62,5 >= 30,0 mS/m 04/07 2022 62,9
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 04/07 2022 33,0
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 04/07 2022 2,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/07 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 04/07 2022 1,50
Oxygen/Iltindhold 8,00 mg/l 04/07 2022 8,10
pH 7,60 >= 7,00 pH 04/07 2022 7,60
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 04/07 2022 40,0
Temperatur 18,8 grader C 04/07 2022 18,8
Turbiditet 0,340 <= 1,00 FTU 04/07 2022 0,300
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/07 2022 0,027
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 04/07 2022 0,000
Farve Ingen 04/07 2022 Ingen
Lugt Ingen lugt 04/07 2022 Ingen lugt
Smag Normal 04/07 2022 Normal
Syn Klar 04/07 2022 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/07 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/07 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/07 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 04/07 2022 2,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/07 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/07 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 04/07 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 04/07 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil < 0,050 < 0,100 g/l 04/07 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2022
Trifluoreddikesyre, TFA 0,070 < 9,00 μg/l 04/07 2022 0,080
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,900 <= 200 g/l 04/07 2022 2,40
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 04/07 2022 < 0,100
Arsen (As) 0,190 <= 5,00 g/l 04/07 2022 0,170
Bly (Pb) 0,820 <= 5,00 g/l 04/07 2022 0,730
Bor (B) 70,0 <= 1000 g/l 04/07 2022 100
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 04/07 2022 < 0,003
Chrom (Cr) 0,250 <= 50,0 g/l 04/07 2022 0,260
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 04/07 2022 < 1,00
Kobber (Cu) 74,6 <= 2000 g/l 04/07 2022 19,4
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 04/07 2022 < 0,050
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 04/07 2022 0,009
Nikkel (Ni) 4,41 <= 20,0 g/l 04/07 2022 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 04/07 2022 0,090
Zink (Zn) 36,0 <= 3000 g/l 04/07 2022 16,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 04/07 2022 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 04/07 2022 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 04/07 2022 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 04/07 2022 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 04/07 2022 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 19/07 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
Trihalomethaner < 0,020 < 25,0 g/l 04/07 2022
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 04/07 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2022 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer 0,000 <= 0,100 μg/l 04/07 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) 0,000 g/l 04/07 2022 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,002 <= 0,100 g/l 19/07 2021 < 0,002
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 04/07 2022 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 04/07 2022 < 0,001
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 g/l 04/07 2022 < 0,002
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 04/07 2022 < 0,001
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 04/07 2022 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/07-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Ole Hansen
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66