Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Fårevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

Distribution - Tuborgvej 38B

Analyser for Distribution - Tuborgvej 38B

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 17/01 2024 < 0,020
Calcium (Ca) 98,0 mg/l 17/01 2024 97,0
Farvetal-Pt 4,20 <= 15,0 mg Pt/l 03/04 2024 4,00
Hårdhed, total 17,0 grader dH 17/01 2024 17,0
Konduktivitet (ledningsevne) 63,2 <= 250 mS/m 03/04 2024 62,2
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 17/01 2024 15,0
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 17/01 2024 2,50
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 17/01 2024 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 17/01 2024 2,00
Oxygen/Iltindhold 8,20 mg/l 03/04 2024 8,40
pH 7,50 >= 7,00 pH 03/04 2024 7,40
Temperatur 12,8 grader C 03/04 2024 7,80
Turbiditet 0,180 <= 1,00 FTU 03/04 2024 0,190
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 03/04 2024 0,014
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 17/01 2024 0,002
Farve Ingen 08/03 2024 Ingen
Lugt Ingen lugt 08/03 2024 Ingen lugt
Smag Normal 08/03 2024 Normal
Syn Klar 08/03 2024 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 03/04 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 04/03 2024 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 13/05 2019
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,200 <= 5,00 µg/l 10/07 2023
Nikkel (Ni) 0,290 <= 20,0 µg/l 17/01 2024 0,180
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Fårevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66