Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Fårevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

Distribution - Tuborgvej 38B

Analyser for Distribution - Tuborgvej 38B

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 09/01 2023 < 0,020
Calcium (Ca) 102 mg/l 09/01 2023 94,0
Farvetal-Pt 3,50 <= 15,0 mg Pt/l 09/01 2023 4,70
Hårdhed, total 18,0 grader dH 09/01 2023 16,0
Konduktivitet (ledningsevne) 62,7 >= 30,0 mS/m 09/01 2023 59,1
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 09/01 2023 14,0
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 09/01 2023 2,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/01 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 09/01 2023 1,40
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 09/01 2023 8,50
pH 7,60 >= 7,00 pH 09/01 2023 7,50
Temperatur 7,30 grader C 06/03 2023 8,60
Turbiditet 0,140 <= 1,00 FTU 09/01 2023 0,260
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 09/01 2023 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 09/01 2023 < 0,001
Farve Ingen 06/03 2023 Ingen
Lugt Ingen lugt 06/03 2023 Ingen lugt
Smag Normal 06/03 2023 Normal
Syn Klar 06/03 2023 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/03 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/03 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 06/03 2023 2,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 06/03 2023 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 13/05 2019
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,480 <= 20,0 µg/l 09/01 2023 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/03-2023.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Fårevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66