Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside

B2 - DGU 197.329 (Lammefjorden)

Analyser for B2 - DGU 197.329 (Lammefjorden)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 6,46 meq/l 28/06 1983 5,75
Ammonium (NH4) 1,40 <= 0,050 mg/l 03/08 2020 1,40
Calcium (Ca) 86,0 mg/l 03/08 2020 84,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 03/08 2020 < 2,00
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 03/08 2020 50,0
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 03/08 2020 0,320
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 372 >= 100 mg/l 03/08 2020 375
Hrdhed, total 15,0 grader dH 03/08 2020 15,0
Inddampningsrest 450 mg/l 17/06 2015 445
Kalium 5,80 mg/l 03/08 2020 5,90
Konduktivitet (ledningsevne) 68,4 >= 30,0 mS/m 03/08 2020 76,2
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 03/08 2020 15,0
Natrium (Na) 50,0 <= 175 mg/l 03/08 2020 53,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 03/08 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/08 2020 0,005
NVOC - org.carbon (C) 2,80 <= 4,00 mg/l 03/08 2020 3,60
Oxygen/Iltindhold 0,400 mg/l 03/08 2020 < 0,200
pH 7,40 >= 7,00 pH 03/08 2020 7,70
Phosphor, total-P 0,600 <= 0,150 mg/l 03/08 2020 0,140
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 03/08 2020 21,0
Temperatur 9,60 grader C 03/08 2020 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,70 <= 0,200 mg/l 03/08 2020 1,80
Mangan (Mn) 0,120 <= 0,050 mg/l 03/08 2020 0,120
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/08 2020
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/08 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,420 <= 5,00 g/l 03/08 2020 0,490
Barium (Ba) 79,0 g/l 03/08 2020 75,0
Bor (B) 173 <= 1000 g/l 03/08 2020 150
Kobolt (Co) < 0,300 < 5,00 g/l 03/08 2020 < 0,300
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 g/l 03/08 2020 15,0
Strontium 600 g/l 03/08 2020 610
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/08 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2007 < 0,010
Gasser
Methan 0,020 <= 0,010 mg/l 03/08 2020 0,020
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 03/08 2020 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/08 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/09-2023.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Odsherred
Adresse
Tuborgvej 38B , 4540 Frevejle
Kontaktperson
Christian Hansen, driftsleder
Telefon
40 35 57 49
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66