Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

B3 - DGU 90.135

Analyser for B3 - DGU 90.135

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,021 <= 0,050 mg/l 21/04 2020 0,023
Calcium (Ca) 80,0 mg/l 21/04 2020 81,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 21/04 2020 < 2,00
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 21/04 2020 42,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 21/04 2020 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 240 >= 100 mg/l 21/04 2020 230
Hrdhed, total 13,1 grader dH 16/02 2000 13,6
Inddampningsrest 340 mg/l 12/04 2018 340
Kalium 1,80 mg/l 21/04 2020 1,80
Konduktivitet (ledningsevne) 52,0 >= 30,0 mS/m 21/04 2020 50,0
Magnesium (Mg) 8,40 mg/l 21/04 2020 8,70
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 21/04 2020 19,0
Nitrat (NO3) 3,60 <= 50,0 mg/l 21/04 2020 3,70
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 21/04 2020 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,580 <= 4,00 mg/l 21/04 2020 0,750
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 21/04 2020 0,800
pH 7,50 >= 7,00 pH 21/04 2020 7,60
Phosphor, total-P 0,032 <= 0,150 mg/l 21/04 2020 0,013
Sulfat (SO4) 34,0 <= 250 mg/l 21/04 2020 33,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/04 2020
Temperatur 8,30 grader C 21/04 2020 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/04 2020 0,011
Mangan (Mn) 0,016 <= 0,050 mg/l 21/04 2020 0,014
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2016 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2016 < 1,00
Kimtal 22Gr. 22,0 < 200 antal/ml 16/09 2011
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/09 2011 4,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 17/04 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,020 <= 0,100 g/l 16/02 2000 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2000 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 17/04 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2000 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 16/02 2000 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 17/04 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 17/04 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 21/04 2020 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,850 <= 5,00 g/l 21/04 2020 0,860
Barium (Ba) 23,0 g/l 21/04 2020 23,0
Bor (B) 65,0 <= 1000 g/l 21/04 2020 36,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 21/04 2020 0,050
Nikkel (Ni) 0,430 <= 20,0 g/l 21/04 2020 0,370
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/04 2008 < 0,010
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 21/04 2020
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/04 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 21/04 2020 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/05-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66