Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Helgens Vand vandvrk

Analyser for Helgens Vand vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 12/04 2018 < 5,00
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/04 2024 < 0,005
Calcium (Ca) 89,0 mg/l 11/04 2024 82,0
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 20/04 2023 41,0
Farvetal-Pt 1,50 <= 15,0 mg Pt/l 21/10 2020 < 1,00
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 20/04 2023 0,220
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 233 >= 100 mg/l 12/04 2018 230
Hrdhed, total 15,0 grader dH 11/04 2024 14,0
Inddampningsrest 360 mg/l 12/04 2018 380
Kalium 2,30 mg/l 12/04 2018 2,40
Konduktivitet (ledningsevne) 55,0 <= 250 mS/m 11/04 2024 53,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 11/04 2024 10,0
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 20/04 2023 22,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 11/04 2024 2,00
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 11/04 2024 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,700 <= 4,00 mg/l 11/04 2024 0,990
Oxygen/Iltindhold 9,70 >= 5,00 mg/l 11/04 2024 9,70
pH 7,60 >= 7,00 pH 11/04 2024 7,70
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 12/04 2018 0,028
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 20/04 2023 48,0
Temperatur 9,00 grader C 11/04 2024 9,70
Turbiditet 0,140 <= 1,00 FTU 21/10 2020 0,130
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,034 <= 0,200 mg/l 11/04 2024 0,014
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/04 2024 < 0,002
Farve Ingen 06/08 2012 Ingen
Lugt Ingen lugt 06/08 2012 Ingen lugt
Smag Normal 19/06 2012 Ikke oplyst
Syn Klar 06/08 2012 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/04 2024 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/04 2018 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 20/04 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 20/04 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 21/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 20/04 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 20/04 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2023 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2023
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,40 <= 200 g/l 20/04 2023 4,10
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 20/04 2023 < 0,200
Arsen (As) 0,720 <= 5,00 g/l 11/04 2024 0,520
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 20/04 2023 < 0,025
Bor (B) 51,0 <= 1000 g/l 20/04 2023 61,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 20/04 2023 < 0,003
Chrom (Cr) 0,053 <= 25,0 g/l 20/04 2023 < 0,030
Cobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 21/04 2020
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 20/04 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 0,130 <= 2000 g/l 20/04 2023 0,220
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 20/04 2023 0,074
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,001
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 11/04 2024 0,053
Selen (Se) 0,220 <= 10,0 g/l 20/04 2023 0,260
Zink (Zn) 1,70 <= 3000 g/l 20/04 2023 1,10
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,020 < 0,100 g/l 09/12 2014
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/12 2014
4-Chlor-2-methylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 09/12 2014 < 0,010
6-Chlor-2-methylphenol < 0,020 <= 0,100 g/l 09/12 2014
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 09/12 2014 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 09/12 2014 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 09/12 2014 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 09/12 2014 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 09/12 2014 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/12 2014 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 20/04 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 20/04 2023
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer 0,000 <= 0,100 μg/l 20/04 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 20/04 2023 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 20/04 2023 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 20/04 2023 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 20/04 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 20/04 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66