Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Forbrugers taphane, Esby

Analyser for Forbrugers taphane, Esby

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/05 2022
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 09/05 2022
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 20/04 2023 < 1,00
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 09/05 2022
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 <= 250 mS/m 20/04 2023 53,0
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 09/05 2022
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 09/05 2022
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/05 2022
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 09/05 2022
pH 7,70 >= 7,00 pH 20/04 2023 7,60
Sulfat (SO4) 49,0 <= 250 mg/l 09/05 2022
Temperatur 11,3 grader C 20/04 2023 16,5
Turbiditet 0,060 <= 1,00 FTU 20/04 2023 0,080
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/04 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/05 2022
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/04 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/04 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/05 2022
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 20/04 2023 5,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/05 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 09/05 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 09/05 2022
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 09/05 2022
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 09/05 2022
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 09/05 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/05 2022
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 09/05 2022
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/05 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2022
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/05 2022
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,70 <= 200 g/l 09/05 2022
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 09/05 2022
Arsen (As) 0,650 <= 5,00 g/l 09/05 2022
Bly (Pb) 0,029 <= 5,00 g/l 09/05 2022
Bor (B) 79,0 <= 1000 g/l 09/05 2022
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 09/05 2022
Chrom (Cr) 0,510 <= 25,0 g/l 09/05 2022
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 09/05 2022
Kobber (Cu) 7,60 <= 2000 g/l 09/05 2022
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 09/05 2022
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 g/l 09/05 2022
Selen (Se) 0,250 <= 10,0 g/l 09/05 2022
Zink (Zn) 7,90 <= 3000 g/l 09/05 2022
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/05 2022
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 09/05 2022
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 09/05 2022
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/05 2022
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 09/05 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 09/05 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 09/05 2022
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 09/05 2022
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 09/05 2022
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 09/05 2022
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 09/05 2022
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 09/05 2022
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 09/05 2022
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/05 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/08-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66