Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/04 2024 < 0,005
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 20/04 2023 41,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 20/04 2023 0,220
Hårdhed, total 15,0 grader dH 11/04 2024 14,0
Kalium 2,30 mg/l 12/04 2018 2,40
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 20/04 2023 22,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 11/04 2024 2,00
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 11/04 2024 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 >= 5,00 mg/l 11/04 2024 9,70
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 20/04 2023 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,034 <= 0,200 mg/l 11/04 2024 0,014
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/04 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/04 2024 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/04 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 11/04 2024 0,053

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet, Esby

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,050 <= 0,050 mg/l 28/11 1989 < 0,010
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 28/11 1989 28,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 28/11 1989 < 0,100
Hårdhed, total 14,6 grader dH 18/07 1988 14,5
Kalium 1,60 mg/l 18/07 1988 1,30
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 18/07 1988 16,0
Nitrat (NO3) 9,70 <= 50,0 mg/l 28/11 1989 72,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/04 2024 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,70 >= 5,00 mg/l 12/04 2018 9,80
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 28/11 1989 69,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 12/04 2018 0,011
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/11 1989 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 11/04 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/01 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,087 <= 20,0 µg/l 17/04 2019 0,120

Ledningsnet, Sletterhage

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,060 <= 0,050 mg/l 28/11 1989 0,040
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 28/11 1989 35,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 28/11 1989 0,210
Hårdhed, total 13,0 grader dH 25/07 1989 14,9
Kalium 2,50 mg/l 25/07 1989 4,30
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 25/07 1989 36,0
Nitrat (NO3) 2,90 <= 50,0 mg/l 28/11 1989 5,90
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 11/04 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 12/04 2018 9,80
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 28/11 1989 51,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 12/04 2018 0,018
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/11 1989 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 11/04 2024 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/01 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 17/04 2019 0,440
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66