Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Ledningsnet, Esby

Analyser for Ledningsnet, Esby

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,050 <= 0,050 mg/l 28/11 1989 < 0,010
Calcium (Ca) 69,0 mg/l 28/11 1989 91,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 18/07 1988 0,000
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 28/11 1989 28,0
Farvetal-Pt < 5,00 <= 15,0 mg Pt/l 18/07 1988 < 5,00
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 28/11 1989 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 160 >= 100 mg/l 18/07 1988 161
Hårdhed, total 14,6 grader dH 18/07 1988 14,5
Inddampningsrest 430 mg/l 18/07 1988 440
Kalium 1,60 mg/l 18/07 1988 1,30
Konduktivitet (ledningsevne) 58,0 <= 250 mS/m 12/04 2018 58,0
Magnesium (Mg) 8,50 mg/l 18/07 1988 7,60
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 18/07 1988 16,0
Nitrat (NO3) 9,70 <= 50,0 mg/l 28/11 1989 72,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/04 2024 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 12/04 2018 9,80
pH 7,70 >= 7,00 pH 12/04 2018 7,80
Phosphor, total-P 0,029 <= 0,150 mg/l 28/11 1989 0,026
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 28/11 1989 69,0
Temperatur 6,40 grader C 12/04 2018 5,70
Turbiditet 0,150 <= 1,00 FTU 18/07 1988 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 12/04 2018 0,011
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/11 1989 < 0,010
Farve Ingen 12/04 2018 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 12/04 2018 Ingen lugt
Smag Normal 12/04 2018 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 11/04 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/01 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 µg/l 17/04 2019
Arsen (As) 0,650 <= 5,00 µg/l 17/04 2019 0,690
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 µg/l 17/04 2019
Bor (B) 120 <= 1000 µg/l 12/04 2018 74,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 17/04 2019
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 17/04 2019
Cobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 12/04 2018
Kobber (Cu) 8,60 <= 2000 µg/l 17/04 2019
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 12/04 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,087 <= 20,0 µg/l 17/04 2019 0,120
Zink (Zn) 9,20 <= 3000 µg/l 17/04 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66