Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Forbrugers taphane, Sletterhage

Analyser for Forbrugers taphane, Sletterhage

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 18/08 2023
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 18/08 2023
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 11/04 2024 1,30
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 18/08 2023
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 <= 250 mS/m 11/04 2024 60,0
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 18/08 2023
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 18/08 2023
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 18/08 2023
NVOC - org.carbon (C) 0,970 <= 4,00 mg/l 18/08 2023
pH 7,60 >= 7,00 pH 11/04 2024 7,70
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 18/08 2023
Temperatur 17,2 grader C 11/04 2024 16,9
Turbiditet 0,080 <= 1,00 FTU 11/04 2024 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/04 2024 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 18/08 2023
Lugt Ingen lugt 20/04 2023 Ingen lugt
Smag Normal 20/04 2023 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/04 2024 2,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 18/08 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 18/08 2023
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 18/08 2023
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 18/08 2023
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 18/08 2023
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/08 2023
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 18/08 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 18/08 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 18/08 2023
Trifluoreddikesyre, TFA 0,130 < 9,00 μg/l 18/08 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2023
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2023
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,30 <= 200 g/l 18/08 2023
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 18/08 2023
Arsen (As) 0,590 <= 5,00 g/l 18/08 2023
Bly (Pb) 0,630 <= 5,00 g/l 18/08 2023
Bor (B) 63,0 <= 1000 g/l 18/08 2023
Cadmium (Cd) 0,025 <= 3,00 g/l 18/08 2023
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 18/08 2023
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 18/08 2023
Kobber (Cu) 2,60 <= 2000 g/l 18/08 2023
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 18/08 2023
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 18/08 2023
Nikkel (Ni) 0,059 <= 20,0 g/l 18/08 2023
Selen (Se) 0,130 <= 10,0 g/l 18/08 2023
Zink (Zn) 26,0 <= 3000 g/l 18/08 2023
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/08 2023
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/08 2023
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 18/08 2023
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 18/08 2023
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2023
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 04/11 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/08 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/08 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/08 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/08 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 18/08 2023
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 18/08 2023
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 18/08 2023
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 18/08 2023
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 18/08 2023
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 18/08 2023
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 18/08 2023
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/08 2023
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66