Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Forbrugers taphane, Sletterhage

Analyser for Forbrugers taphane, Sletterhage

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 03/06 2020
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 >= 30,0 mS/m 03/06 2020
pH 7,70 >= 7,00 pH 03/06 2020
Temperatur 14,2 grader C 03/06 2020
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 03/06 2020
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 03/06 2020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/06 2020
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/06 2020
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/06 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/05-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66