Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Forbrugers taphane, Sletterhage

Analyser for Forbrugers taphane, Sletterhage

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 06/09 2022 < 1,00
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 >= 30,0 mS/m 06/09 2022 59,0
pH 7,60 >= 7,00 pH 06/09 2022 7,70
Temperatur 18,9 grader C 06/09 2022 14,2
Turbiditet 0,060 <= 1,00 FTU 06/09 2022 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/09 2022 0,013
Lugt Ingen lugt 06/09 2022 Ikke oplyst
Smag Normal 06/09 2022 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 06/09 2022 < 1,00
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 04/11 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 04/11 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 04/11 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 04/11 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 04/11 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/11-2022.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66