Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

Systofte - Nr. rslev Vandvrk

Analyser for Systofte - Nr. rslev Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 01/12 2023 < 0,005
Anioner, total 10,4 meq/l 02/02 2005 10,7
Calcium (Ca) 130 mg/l 11/09 2023 130
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/09 2023 < 2,00
Chlorid (Cl) 66,0 <= 250 mg/l 03/04 2020 64,0
Farvetal-Pt 4,60 <= 15,0 mg Pt/l 02/09 2022 5,40
Fluorid (F) 0,420 <= 1,50 mg/l 03/04 2020 0,460
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 336 >= 100 mg/l 11/09 2023 328
Hrdhed, total 21,0 grader dH 11/09 2023 21,0
Inddampningsrest 590 mg/l 07/02 2017 600
Kalium 6,40 mg/l 11/09 2023 6,30
Kationer, total 10,3 meq/l 02/02 2005 10,6
Konduktivitet (ledningsevne) 82,0 <= 250 mS/m 01/12 2023 81,0
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 11/09 2023 13,0
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 03/04 2020 26,0
Nitrat (NO3) 0,760 <= 50,0 mg/l 01/12 2023 0,640
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 01/12 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,10 <= 4,00 mg/l 01/12 2023 2,40
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 01/12 2023 10,5
pH 7,60 >= 7,00 pH 01/12 2023 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 07/02 2017 < 0,010
Sulfat (SO4) 120 <= 250 mg/l 03/04 2020 110
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 23/03 2023
Temperatur 9,30 grader C 01/12 2023 10,8
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 25/11 2022 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 01/12 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/12 2023 < 0,002
Farve Ingen 07/02 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 07/02 2017 Ingen lugt
Smag Normal 07/02 2017 Normal
Syn Klar 07/02 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/12 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/12 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/08 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/04 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Anioniske detergenter 5,00 <= 100 g/l 19/02 2003
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,050 <= 0,100 g/l 25/11 2022 0,054
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/04 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 03/04 2020
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 03/04 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/02 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,022 <= 0,100 μg/l 25/11 2022 0,018
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,058 <= 0,100 g/l 25/11 2022 0,048
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,50 <= 200 g/l 01/06 2023 1,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 03/04 2020
Arsen (As) 0,200 <= 5,00 g/l 11/09 2023 0,160
Bly (Pb) 0,093 <= 5,00 g/l 01/12 2023 0,760
Bor (B) 34,0 <= 1000 g/l 03/04 2020 42,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 01/06 2023 < 0,003
Chrom (Cr) 0,047 <= 25,0 g/l 01/12 2023 < 0,030
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 03/04 2020
Kobber (Cu) 6,60 <= 2000 g/l 01/12 2023 6,50
Kobolt (Co) 0,070 < 5,00 g/l 03/04 2020 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,002 <= 1,00 g/l 03/04 2020
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 01/12 2023 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 03/04 2020
Strontium 470 g/l 11/09 2023 470
Zink (Zn) 3,10 <= 3000 g/l 01/12 2023 14,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 03/04 2020 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 07/02 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 07/02 2017 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 07/02 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 07/02 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 07/02 2017 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/02 2017 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 03/04 2020
1,2-Dibromethane < 0,005 g/l 03/04 2020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 01/12 2023 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 01/12 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 03/04 2020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 03/04 2020
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 03/04 2020
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 03/04 2020
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 03/04 2020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 03/04 2020
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 03/04 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/04 2020 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66