Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

Systofte - Nr. rslev Vandvrk

Analyser for Systofte - Nr. rslev Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/01 2021 < 0,005
Anioner, total 10,4 meq/l 02/02 2005 10,7
Calcium (Ca) 140 mg/l 11/01 2021 160
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 07/02 2017 < 5,00
Chlorid (Cl) 64,0 <= 250 mg/l 29/08 2017 63,0
Farvetal-Pt 5,00 <= 15,0 mg Pt/l 07/02 2017 5,30
Fluorid (F) 0,460 <= 1,50 mg/l 29/08 2017 0,440
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 346 >= 100 mg/l 07/02 2017 338
Hrdhed, total 23,0 grader dH 11/01 2021 25,0
Inddampningsrest 590 mg/l 07/02 2017 600
Kalium 6,30 mg/l 07/02 2017 5,90
Kationer, total 10,3 meq/l 02/02 2005 10,6
Konduktivitet (ledningsevne) 82,0 >= 30,0 mS/m 11/01 2021 82,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 11/01 2021 13,0
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 07/02 2017 26,0
Nitrat (NO3) 0,840 <= 50,0 mg/l 11/01 2021 0,890
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 11/01 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,30 <= 4,00 mg/l 11/01 2021 2,50
Oxygen/Iltindhold 10,4 mg/l 11/01 2021 10,4
pH 7,80 >= 7,00 pH 11/01 2021 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 07/02 2017 < 0,010
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 07/02 2017 120
Temperatur 9,10 grader C 11/01 2021 10,5
Turbiditet 0,120 <= 1,00 FTU 07/02 2017 0,180
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 11/01 2021 0,011
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/01 2021 < 0,002
Farve Ingen 07/02 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 07/02 2017 Ingen lugt
Smag Normal 07/02 2017 Normal
Syn Klar 07/02 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/01 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/01 2021 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/08 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Anioniske detergenter 5,00 <= 100 g/l 19/02 2003
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,099 <= 0,100 g/l 16/08 2018
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/02 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,022 <= 0,100 μg/l 16/08 2018
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,056 <= 0,100 g/l 07/02 2017 0,036
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 6,60 <= 200 g/l 06/02 2018
Arsen (As) 0,270 <= 5,00 g/l 11/01 2021 0,230
Nikkel (Ni) 0,460 <= 20,0 g/l 11/01 2021 0,370
Strontium 490 mg/l 11/01 2021 470
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/02 2005 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/02 2017 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 21/02 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 07/02 2017 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 07/02 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 07/02 2017 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 07/02 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 07/02 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 07/02 2017 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 07/02 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/02 2017 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 03/02 2004
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/02 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/02 2017 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/02 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/02 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/02 2017 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 11/01 2021 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/01 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/08 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66