Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

DGU 238.464

Analyser for DGU 238.464

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 5,13 meq/l 27/01 1986 5,00
Ammonium (NH4) 0,260 <= 0,050 mg/l 08/10 2021 0,280
Calcium (Ca) 140 mg/l 08/10 2021 120
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 08/10 2021 < 5,00
Chlorid (Cl) 63,0 <= 250 mg/l 08/10 2021 58,0
Fluorid (F) 0,470 <= 1,50 mg/l 08/10 2021 0,380
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 325 >= 100 mg/l 08/10 2021 326
Hrdhed, total 22,0 grader dH 19/12 2005 19,7
Inddampningsrest 550 mg/l 05/12 2017 590
Kalium 5,60 mg/l 08/10 2021 5,40
Konduktivitet (ledningsevne) 79,0 >= 30,0 mS/m 08/10 2021 87,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 08/10 2021 12,0
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 08/10 2021 24,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 08/10 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 08/10 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,10 <= 4,00 mg/l 08/10 2021 2,00
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 08/10 2021 0,100
pH 7,20 >= 7,00 pH 08/10 2021 7,20
Phosphor, total-P 0,022 <= 0,150 mg/l 08/10 2021 0,017
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 08/10 2021
Sulfat (SO4) 100 <= 250 mg/l 08/10 2021 99,0
Temperatur 9,70 grader C 08/10 2021 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,10 <= 0,200 mg/l 08/10 2021 0,940
Mangan (Mn) 0,022 <= 0,050 mg/l 08/10 2021 0,021
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/10 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/03 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 08/10 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Anioniske detergenter 4,00 <= 100 g/l 21/12 2005 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,047 <= 0,100 g/l 25/11 2022 0,046
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 08/10 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 08/10 2021
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 08/10 2021
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 08/10 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,023 <= 0,100 μg/l 25/11 2022 0,018
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 08/10 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 29/11 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,048 <= 0,100 g/l 25/11 2022 0,060
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/10 2021
4-CPP (4-chlorprop) 0,030 <= 0,100 g/l 25/11 2022 0,023
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/10 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,240 <= 5,00 g/l 08/10 2021 0,310
Barium (Ba) 140 g/l 08/10 2021 140
Bly (Pb) < 5,00 <= 5,00 g/l 01/12 1986 < 5,00
Bor (B) 26,0 <= 1000 g/l 08/10 2021 41,0
Cadmium (Cd) < 0,500 <= 3,00 g/l 01/12 1986 < 0,500
Chrom (Cr) < 5,00 <= 50,0 g/l 01/12 1986 < 5,00
Kobber (Cu) < 10,0 <= 2000 g/l 01/12 1986 < 10,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/10 2021 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,500 <= 1,00 g/l 01/12 1986 < 0,100
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 08/10 2021 1,00
Strontium 0,410 g/l 08/10 2021
Slv(Ag) < 1,00 <= 10,0 g/l 27/01 1986 < 1,00
Zink (Zn) 22,0 <= 3000 g/l 01/12 1986 35,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2005 < 0,050
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/10 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,040
Ethylbenzen < 0,020 g/l 01/10 2001
M+P-xylen < 0,020 g/l 19/12 2005 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 19/12 2005 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 19/12 2005 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 19/12 2005 < 0,040
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,030 <= 1,00 g/l 01/10 2001
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,030
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,030 <= 1,00 g/l 19/12 2005
Gasser
Methan 0,040 <= 0,010 mg/l 08/10 2021 0,079
Svovlbrinte > 1,00 <= 0,050 mg/l 08/10 2021 0,030
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/10 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66