Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

DGU 238.464

Analyser for DGU 238.464

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 5,13 meq/l 27/01 1986 5,00
Ammonium (NH4) 0,280 <= 0,050 mg/l 05/12 2017 0,250
Calcium (Ca) 120 mg/l 05/12 2017 140
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 05/12 2017 < 5,00
Chlorid (Cl) 58,0 <= 250 mg/l 05/12 2017 66,0
Fluorid (F) 0,380 <= 1,50 mg/l 05/12 2017 0,450
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 326 >= 100 mg/l 05/12 2017 327
Hrdhed, total 22,0 grader dH 19/12 2005 19,7
Inddampningsrest 550 mg/l 05/12 2017 590
Kalium 5,40 mg/l 05/12 2017 6,10
Konduktivitet (ledningsevne) 87,0 >= 30,0 mS/m 05/12 2017 85,0
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 05/12 2017 15,0
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 05/12 2017 26,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 05/12 2017 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/12 2017 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 2,00 <= 4,00 mg/l 05/12 2017 3,10
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 05/12 2017 < 0,100
pH 7,20 >= 7,00 pH 05/12 2017 7,00
Phosphor, total-P 0,017 <= 0,150 mg/l 05/12 2017 0,053
Sulfat (SO4) 99,0 <= 250 mg/l 05/12 2017 120
Temperatur 9,70 grader C 05/12 2017 9,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,940 <= 0,200 mg/l 05/12 2017 1,30
Mangan (Mn) 0,021 <= 0,050 mg/l 05/12 2017 0,026
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Anioniske detergenter 4,00 <= 100 g/l 21/12 2005 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,098 <= 0,100 g/l 05/12 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 29/11 2013 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,021 <= 0,100 g/l 05/12 2017 0,013
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) 0,011 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,310 <= 5,00 g/l 05/12 2017 0,360
Barium (Ba) 140 g/l 05/12 2017 190
Bly (Pb) < 5,00 <= 5,00 g/l 01/12 1986 < 5,00
Bor (B) 41,0 <= 1000 g/l 05/12 2017 39,0
Cadmium (Cd) < 0,500 <= 3,00 g/l 01/12 1986 < 0,500
Chrom (Cr) < 5,00 <= 50,0 g/l 01/12 1986 < 5,00
Kobber (Cu) < 10,0 <= 2000 g/l 01/12 1986 < 10,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 05/12 2017 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,500 <= 1,00 g/l 01/12 1986 < 0,100
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 g/l 05/12 2017 0,240
Slv(Ag) < 1,00 <= 10,0 g/l 27/01 1986 < 1,00
Zink (Zn) 22,0 <= 3000 g/l 01/12 1986 35,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2005 < 0,050
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/12 2017 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 2009 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,040
Ethylbenzen < 0,020 g/l 01/10 2001
M+P-xylen < 0,020 g/l 19/12 2005 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 19/12 2005 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 19/12 2005 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 19/12 2005 < 0,040
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,030
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2005 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,030 <= 1,00 g/l 19/12 2005
Gasser
Methan 0,079 <= 0,010 mg/l 05/12 2017 0,031
Svovlbrinte 0,030 <= 0,050 mg/l 05/12 2017 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66