Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

Ledningsnet (flush)

Analyser for Ledningsnet (flush)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/04 2020 0,014
Chlorid (Cl) 66,0 <= 250 mg/l 03/04 2020
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 03/04 2020
Farvetal-Pt 4,60 <= 15,0 mg Pt/l 02/09 2022 5,40
Fluorid (F) 0,420 <= 1,50 mg/l 03/04 2020
Konduktivitet (ledningsevne) 82,0 >= 30,0 mS/m 02/09 2022 81,0
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 03/04 2020
Nitrat (NO3) 0,390 <= 50,0 mg/l 03/04 2020
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 02/09 2022 0,003
NVOC - org.carbon (C) 2,30 <= 4,00 mg/l 03/04 2020
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 05/12 2017 9,90
pH 7,50 >= 7,00 pH 02/09 2022 7,70
Sulfat (SO4) 120 <= 250 mg/l 03/04 2020
Temperatur 18,6 grader C 02/09 2022 8,70
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 02/09 2022 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/09 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 03/04 2020
Farve Ingen 26/05 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 02/09 2022 Ingen lugt
Smag Normal 02/09 2022 Normal
Syn Klar 26/05 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/09 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/09 2022 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/04 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,073 <= 0,100 g/l 03/04 2020 0,140
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/04 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 03/04 2020
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 03/04 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,035 <= 0,100 μg/l 03/04 2020
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,061 <= 0,100 g/l 03/04 2020
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,250 <= 200 g/l 22/12 2021 < 0,200
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 03/04 2020
Arsen (As) 0,200 <= 5,00 g/l 22/12 2021 0,290
Bly (Pb) 0,380 <= 5,00 g/l 22/12 2021 0,220
Bor (B) 34,0 <= 1000 g/l 03/04 2020 42,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 22/12 2021 0,008
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 22/12 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 27,0 <= 2000 g/l 22/12 2021 3,60
Kobolt (Co) 0,070 < 5,00 g/l 03/04 2020 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,002 <= 1,00 g/l 03/04 2020
Nikkel (Ni) 0,410 <= 20,0 g/l 22/12 2021 0,220
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 03/04 2020
Strontium 0,490 g/l 26/05 2017
Zink (Zn) 16,0 <= 3000 g/l 22/12 2021 20,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/04 2020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/04 2020
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/04 2020
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 03/04 2020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 03/04 2020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/04 2020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/04 2020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 03/04 2020
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 03/04 2020
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 03/04 2020
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 03/04 2020
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 03/04 2020
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 03/04 2020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 03/04 2020
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 03/04 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/04 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66