Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

DGU 238.627

Analyser for DGU 238.627

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 5,49 meq/l 30/10 1989
Ammonium (NH4) 0,057 <= 0,050 mg/l 31/05 2022 0,035
Anioner, total 10,6 meq/l 07/11 2002
Calcium (Ca) 150 mg/l 31/05 2022 160
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 31/05 2022 < 2,00
Chlorid (Cl) 75,0 <= 250 mg/l 31/05 2022 81,0
Fluorid (F) 0,550 <= 1,50 mg/l 31/05 2022 0,470
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 366 >= 100 mg/l 31/05 2022 361
Hrdhed, total 25,8 grader dH 30/10 1989
Inddampningsrest 700 mg/l 12/11 2014 670
Kalium 9,40 mg/l 31/05 2022 10,0
Kationer, total 10,5 meq/l 07/11 2002
Konduktivitet (ledningsevne) 89,0 <= 250 mS/m 31/05 2022 100
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 31/05 2022 15,0
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 31/05 2022 40,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 31/05 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/05 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,30 <= 4,00 mg/l 31/05 2022 2,10
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 31/05 2022 0,100
pH 7,00 >= 7,00 pH 31/05 2022 7,10
Phosphor, total-P 0,012 <= 0,150 mg/l 31/05 2022 < 0,010
Sulfat (SO4) 120 <= 250 mg/l 31/05 2022 130
Temperatur 9,60 grader C 31/05 2022 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,20 <= 0,200 mg/l 31/05 2022 1,20
Mangan (Mn) 0,086 <= 0,050 mg/l 31/05 2022 0,094
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 31/05 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 31/05 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Anioniske detergenter 3,10 <= 100 g/l 30/05 2007 0,004
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,030 <= 0,100 g/l 06/12 1996
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,074 <= 0,100 g/l 01/12 2023 0,140
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,050 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 31/05 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 31/05 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2010 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 1996
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 06/12 1996
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 31/05 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 31/05 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 31/05 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/11 2002 < 0,040
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2014
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2010 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 31/05 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,040 <= 0,100 μg/l 01/12 2023 0,039
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2010 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 31/05 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,120 <= 0,100 g/l 01/12 2023 0,160
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 31/05 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 31/05 2022
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,80 <= 200 g/l 30/05 2007
Arsen (As) 1,20 <= 5,00 g/l 31/05 2022 1,20
Barium (Ba) 150 g/l 31/05 2022 160
Bor (B) 46,0 <= 1000 g/l 31/05 2022 45,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 31/05 2022 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,440 <= 20,0 g/l 31/05 2022 0,400
Strontium 410 g/l 31/05 2022 370
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,050 < 0,100 g/l 10/11 1994
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/05 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/11 2010 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/05 2007 < 0,020
Benzin < 0,010 g/l 06/12 1996
Ethylbenzen < 0,020 g/l 30/05 2007
M+P-xylen < 0,020 g/l 30/05 2007 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 30/05 2007 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 30/05 2007 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 30/05 2007 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2007 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2007 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2007 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2007 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2007 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2007
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 31/05 2022 < 0,005
Svovlbrinte 0,020 <= 0,050 mg/l 31/05 2022 0,030
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 31/05 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66