Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 23/03 2021 0,058
Chlorid (Cl) 65,0 <= 250 mg/l 23/03 2021 69,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 23/03 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 4,70 <= 15,0 mg Pt/l 23/03 2021 5,10
Fluorid (F) 0,500 <= 1,50 mg/l 23/03 2021 0,450
Konduktivitet (ledningsevne) 81,0 >= 30,0 mS/m 23/03 2021 82,0
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 23/03 2021 30,0
Nitrat (NO3) 0,620 <= 50,0 mg/l 23/03 2021 0,580
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 23/03 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,10 <= 4,00 mg/l 23/03 2021 2,30
pH 7,70 >= 7,00 pH 23/03 2021 7,80
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 23/03 2021 130
Temperatur 7,50 grader C 23/03 2021 8,60
Turbiditet 0,140 <= 1,00 FTU 23/03 2021 0,650
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,019 <= 0,200 mg/l 23/03 2021 0,170
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 23/03 2021 < 0,002
Lugt Ingen lugt 23/03 2021 Ingen lugt
Smag Normal 23/03 2021 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 23/03 2021 5,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 23/03 2021 < 0,010
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,100 <= 0,100 g/l 23/03 2021 0,093
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,050
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 23/03 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 23/03 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 23/03 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,035 <= 0,100 μg/l 23/03 2021 0,028
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,065 <= 0,100 g/l 23/03 2021 0,070
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 g/l 23/03 2021 1,40
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 23/03 2021 < 0,200
Arsen (As) 0,280 <= 5,00 g/l 23/03 2021 0,210
Bly (Pb) 0,250 <= 5,00 g/l 23/03 2021 0,380
Bor (B) 45,0 <= 1000 g/l 23/03 2021 37,0
Cadmium (Cd) 0,006 <= 3,00 g/l 23/03 2021 0,008
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 23/03 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 4,30 <= 2000 g/l 23/03 2021 5,50
Kobolt (Co) 0,150 < 5,00 g/l 23/03 2021 0,053
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,002
Nikkel (Ni) 0,250 <= 20,0 g/l 23/03 2021 0,320
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 23/03 2021 < 0,050
Zink (Zn) 25,0 <= 3000 g/l 23/03 2021 29,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 23/03 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/03 2021 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 23/03 2021 < 0,001
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 23/03 2021 < 0,003
Benzo(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,005
Benzo(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 23/03 2021 < 0,005
Benzo(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 23/03 2021 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 23/03 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 23/03 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 23/03 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66