Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

DGU 238.639

Analyser for DGU 238.639

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 5,33 meq/l 18/09 1990
Ammonium (NH4) 0,110 <= 0,050 mg/l 04/10 2019 0,110
Calcium (Ca) 160 mg/l 04/10 2019 160
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 04/10 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 72,0 <= 250 mg/l 04/10 2019 68,0
Fluorid (F) 0,480 <= 1,50 mg/l 04/10 2019 0,440
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 354 >= 100 mg/l 04/10 2019 349
Hrdhed, total 27,0 grader dH 11/11 2003 22,6
Inddampningsrest 700 mg/l 10/11 2016 680
Kalium 8,20 mg/l 04/10 2019 7,40
Konduktivitet (ledningsevne) 88,0 >= 30,0 mS/m 04/10 2019 100
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 04/10 2019 13,0
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 04/10 2019 28,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 04/10 2019 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/10 2019 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 3,00 <= 4,00 mg/l 04/10 2019 3,00
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 04/10 2019 < 0,100
pH 7,10 >= 7,00 pH 04/10 2019 7,00
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 04/10 2019 0,022
Sulfat (SO4) 120 <= 250 mg/l 04/10 2019 140
Temperatur 9,60 grader C 04/10 2019 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,20 <= 0,200 mg/l 04/10 2019 1,20
Mangan (Mn) 0,081 <= 0,050 mg/l 04/10 2019 0,076
Pesticider / Allergifremkaldende
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/10 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Anioniske detergenter 9,00 <= 100 g/l 29/03 2000
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,140 <= 0,100 g/l 25/11 2022 0,140
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/10 2019
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 04/10 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 04/10 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/11 2003 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,031 <= 0,100 μg/l 25/11 2022 0,048
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,092 <= 0,100 g/l 25/11 2022 0,110
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,760 <= 5,00 g/l 04/10 2019 0,660
Barium (Ba) 150 g/l 04/10 2019 140
Bor (B) 41,0 <= 1000 g/l 04/10 2019 38,0
Kobolt (Co) 0,088 < 5,00 g/l 04/10 2019 0,085
Nikkel (Ni) 0,540 <= 20,0 g/l 04/10 2019 0,460
Strontium 500 g/l 04/10 2019
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/11 2003 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/10 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/12 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,040 < 1,00 g/l 29/03 2000
Ethylbenzen < 0,020 g/l 29/03 2000
M+P-xylen < 0,040 g/l 29/03 2000
Naphtalen < 0,020 g/l 29/03 2000
O-xylen < 0,020 g/l 29/03 2000
Toluen < 0,040 g/l 29/03 2000
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 g/l 29/03 2000
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 24/05 2000 0,057
Tetrachlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 29/03 2000
Tetrachlormethan < 0,050 <= 1,00 g/l 29/03 2000
Trichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 29/03 2000
1,1,1-trichlorethan < 0,010 <= 1,00 g/l 29/03 2000
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 04/10 2019 0,005
Svovlbrinte 0,020 <= 0,050 mg/l 04/10 2019 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/10 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66