Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside

Bjert - Stenderup vandvrk

Analyser for Bjert - Stenderup vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 4,41 meq/l 08/11 2021 4,43
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 16/11 2022 0,012
Anioner, total 6,05 meq/l 12/01 2017 6,14
Calcium (Ca) 90,9 mg/l 16/11 2022 93,4
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 16/11 2022 < 2,00
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 29/08 2022 23,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 29/08 2022 < 1,00
Farvetal-Pt 1,70 <= 15,0 mg Pt/l 07/02 2023 1,40
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 29/08 2022 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 261 >= 100 mg/l 30/05 2018 259
Hrdhed, total 14,5 grader dH 16/11 2022 15,0
Inddampningsrest 378 mg/l 30/05 2018 364
Ionbalance -2,0 % 12/01 2017 -4,0
Kalium 1,95 mg/l 30/05 2018 1,93
Kationer, total 5,93 meq/l 12/01 2017 5,90
Konduktivitet (ledningsevne) 53,5 >= 30,0 mS/m 07/02 2023 49,6
Magnesium (Mg) 7,93 mg/l 16/11 2022 8,21
Natrium (Na) 15,4 <= 175 mg/l 16/11 2022 16,4
Nitrat (NO3) 0,606 <= 50,0 mg/l 16/11 2022 0,748
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 16/11 2022 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 16/11 2022 2,00
Oxygen/Iltindhold 9,46 mg/l 07/02 2023 10,3
pH 7,42 >= 7,00 pH 07/02 2023 7,83
Phosphor, total-P 0,012 <= 0,150 mg/l 30/05 2018 0,010
Sulfat (SO4) 43,0 <= 250 mg/l 29/08 2022 44,0
Temperatur 7,00 grader C 07/02 2023 9,10
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 07/02 2023 0,060
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,003 <= 0,200 mg/l 07/02 2023 < 0,003
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 16/11 2022 < 0,002
Farve Ingen 20/07 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 20/07 2017 Ingen lugt
Smag Ingen 20/07 2017 Ingen
Syn Klar 20/07 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2023 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2023 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 16/11 2022 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 07/02 2023 0,000
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 30/05 2018 0,000
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/11 2022 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 16/11 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,060 <= 0,100 g/l 16/11 2022 0,040
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 16/11 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 16/11 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 16/11 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/01 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 16/11 2022 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/11 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 16/11 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 16/11 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 16/11 2022
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 16/11 2022 < 0,050
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 16/11 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/11 2022 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
4-Nitrophenol 0,020 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/11 2022 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 3,00 <= 200 g/l 16/11 2022 < 3,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 29/08 2022 < 0,200
Arsen (As) 0,520 <= 5,00 g/l 16/11 2022 0,540
Bly (Pb) 1,14 <= 5,00 g/l 29/08 2022 0,690
Bor (B) 53,0 <= 1000 g/l 29/08 2022 52,6
Cadmium (Cd) < 0,020 <= 3,00 g/l 29/08 2022 < 0,020
Chrom (Cr) < 0,300 <= 50,0 g/l 29/08 2022 < 0,300
Kobber (Cu) 24,0 <= 2000 g/l 29/08 2022 14,0
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 g/l 29/08 2022 < 2,00
Kvikslv (Hg) < 0,003 <= 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,003
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 g/l 16/11 2022 0,400
Selen (Se) < 0,200 <= 10,0 g/l 29/08 2022 < 0,200
Zink (Zn) 28,0 <= 3000 g/l 29/08 2022 15,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/01 2005 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/05 2006
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 g/l 20/07 2017
C25-C40 kulbrinter < 10,0 < 10,0 g/l 20/07 2017
C5-C10 kulbrinter < 2,50 g/l 20/07 2017
C5-C40 Total kulbrinter < 0,000 g/l 20/07 2017
Ethylbenzen < 0,020 g/l 30/05 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 30/05 2018 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 30/05 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 30/05 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 30/05 2018 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
Gasser
Fluor 0,130 11/04 1988 0,140
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 16/11 2022 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 16/11 2022 0,010
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 16/11 2022 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/07 2017
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 20/07 2017
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/07 2017
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 20/07 2017
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,001 g/l 20/07 2017
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/07 2017
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 20/07 2017
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 30/05 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/11 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/02-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66