Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside

Bjert - Stenderup vandvrk

Analyser for Bjert - Stenderup vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 02/11 2023 < 2,00
Alkalinitet, total TA 4,45 meq/l 02/11 2023 4,41
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 02/11 2023 < 0,005
Anioner, total 6,05 meq/l 12/01 2017 6,14
Calcium (Ca) 87,8 mg/l 02/11 2023 90,9
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 29/08 2023 25,0
Farvetal-Pt 2,60 <= 15,0 mg Pt/l 19/02 2024 2,10
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 29/08 2023 0,160
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 261 >= 100 mg/l 30/05 2018 259
Hrdhed, total 14,1 grader dH 02/11 2023 14,5
Inddampningsrest 378 mg/l 30/05 2018 364
Ionbalance -2,0 % 12/01 2017 -4,0
Kalium 1,95 mg/l 30/05 2018 1,93
Kationer, total 5,93 meq/l 12/01 2017 5,90
Konduktivitet (ledningsevne) 54,2 <= 250 mS/m 19/02 2024 49,4
Magnesium (Mg) 7,98 mg/l 02/11 2023 7,93
Natrium (Na) 15,6 <= 175 mg/l 02/11 2023 15,1
Nitrat (NO3) 0,949 <= 50,0 mg/l 02/11 2023 1,47
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/02 2024 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 02/11 2023 1,30
Oxygen/Iltindhold 9,59 >= 5,00 mg/l 19/02 2024 9,20
pH 7,47 >= 7,00 pH 19/02 2024 7,43
Phosphor, total-P 0,012 <= 0,150 mg/l 30/05 2018 0,010
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 29/08 2023 43,0
Temperatur 9,20 grader C 29/04 2024 7,50
Turbiditet 0,080 <= 1,00 FTU 19/02 2024 0,080
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 19/02 2024 < 0,003
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/11 2023 < 0,002
Farve Ingen 20/07 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 20/07 2017 Ingen lugt
Smag Ingen 20/07 2017 Ingen
Syn Klar 20/07 2017 Klar
Mikrobiologiske
Clostridium perfringens 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 29/02 2024 0,000
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 29/04 2024 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 29/04 2024 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 19/02 2024 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 29/04 2024 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 30/05 2018 0,000
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,000 <= 0,100 g/l 02/11 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 02/11 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,040 <= 0,100 g/l 02/11 2023 0,060
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 02/11 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 16/11 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 02/11 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 02/11 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 02/11 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/01 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/11 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 02/11 2023 < 0,050
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2023 0,020
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 3,00 <= 200 g/l 19/02 2024 < 3,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 29/08 2023 < 0,200
Arsen (As) 0,450 <= 5,00 g/l 19/02 2024 0,510
Bly (Pb) 0,040 <= 5,00 g/l 19/02 2024 0,280
Bor (B) 45,7 <= 1000 g/l 29/08 2023 53,0
Cadmium (Cd) < 0,020 <= 3,00 g/l 19/02 2024 < 0,020
Chrom (Cr) < 0,300 <= 25,0 g/l 19/02 2024 < 0,300
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 29/08 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 4,00 <= 2000 g/l 19/02 2024 16,0
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 g/l 29/08 2023 < 2,00
Kvikslv (Hg) < 0,003 <= 1,00 g/l 29/08 2023 < 0,003
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 g/l 19/02 2024 0,200
Selen (Se) < 0,200 <= 10,0 g/l 29/08 2023 < 0,200
Zink (Zn) 15,0 <= 3000 g/l 19/02 2024 41,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/11 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/05 2006
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 g/l 20/07 2017
C25-C40 kulbrinter < 10,0 < 10,0 g/l 20/07 2017
C5-C10 kulbrinter < 2,50 g/l 20/07 2017
C5-C40 Total kulbrinter < 0,000 g/l 20/07 2017
Ethylbenzen < 0,020 g/l 30/05 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 30/05 2018 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 30/05 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 30/05 2018 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,005 <= 0,100 g/l 02/11 2023
Toluen < 0,020 g/l 30/05 2018 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/05 2018 < 0,020
Gasser
Fluor 0,130 11/04 1988 0,140
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 02/11 2023 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 02/11 2023 < 0,010
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/11 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/07 2017
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 20/07 2017
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/07 2017
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 20/07 2017
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,001 g/l 20/07 2017
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/07 2017
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 20/07 2017
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 30/05 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66