Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside

DGU 134.1912

Analyser for DGU 134.1912

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,210 <= 0,050 mg/l 18/06 2021
Calcium (Ca) 94,1 mg/l 18/06 2021
Carbondioxid, aggr. 4,20 mg/l 18/06 2021
Chlorid (Cl) 22,8 <= 250 mg/l 18/06 2021
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 18/06 2021
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 272 >= 100 mg/l 18/06 2021
Kalium 2,61 mg/l 18/06 2021
Konduktivitet (ledningsevne) 53,4 >= 30,0 mS/m 18/06 2021 57,2
Magnesium (Mg) 8,53 mg/l 18/06 2021
Natrium (Na) 12,8 <= 175 mg/l 18/06 2021
Nitrat (NO3) < 0,167 <= 50,0 mg/l 18/06 2021
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 18/06 2021
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 18/06 2021
Oxygen/Iltindhold 3,20 mg/l 18/06 2021
pH 7,59 >= 7,00 pH 18/06 2021 7,45
Phosphor, total-P 0,130 <= 0,150 mg/l 18/06 2021
Sulfat (SO4) 44,2 <= 250 mg/l 18/06 2021
Temperatur 9,80 grader C 18/06 2021 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,81 <= 0,200 mg/l 18/06 2021
Mangan (Mn) 0,243 <= 0,050 mg/l 18/06 2021
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 18/06 2021
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 18/06 2021
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 18/06 2021
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 18/06 2021
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 18/06 2021
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/06 2020
Amitrol < 0,100 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,100
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,020 <= 0,100 g/l 03/06 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,020
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/06 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,020
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/06 2021 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,025
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2020
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,020 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,990 <= 5,00 g/l 18/06 2021
Barium (Ba) 161 g/l 18/06 2021
Bor (B) 46,0 <= 1000 g/l 18/06 2021
Cobolt (Co) < 2,00 < 5,00 g/l 18/06 2021
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 g/l 18/06 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/06 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/06 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66