Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside

DGU 134.1022 (separationspumpe)

Analyser for DGU 134.1022 (separationspumpe)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Chlormethylphenoler < 0,020 21/11 2018 < 0,100
Formaldehyd < 10,0 03/12 2019
Kemiske
Alkalinitet, total TA 4,18 meq/l 21/11 2018 4,21
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 21/11 2018 0,052
Anioner, total 6,06 meq/l 16/04 2002
Calcium (Ca) 98,2 mg/l 21/11 2018 104
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 21/11 2018 < 2,00
Chlorid (Cl) 31,6 <= 250 mg/l 21/11 2018 32,2
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 21/11 2018 0,140
Gldetab, inddampn.rest 80,0 27/09 2011
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 252 >= 100 mg/l 21/11 2018 253
Hrdhed, total 15,1 grader dH 27/09 2011
Inddampningsrest 369 mg/l 27/09 2011 250
Ionbalance 2,64 % 27/09 2011
Kalium 1,80 mg/l 21/11 2018 2,00
Kationer, total 5,91 meq/l 16/04 2002
Konduktivitet (ledningsevne) 58,6 >= 30,0 mS/m 21/11 2018 57,1
Magnesium (Mg) 7,62 mg/l 21/11 2018 7,70
Natrium (Na) 13,8 <= 175 mg/l 21/11 2018 15,5
Nitrat (NO3) 1,42 <= 50,0 mg/l 21/11 2018 1,13
Nitrit (NO2) 0,011 <= 0,100 mg/l 21/11 2018 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 21/11 2018 0,700
Oxygen/Iltindhold 1,96 mg/l 21/11 2018 1,14
pH 7,41 >= 7,00 pH 08/04 2021 7,46
Phosphor, total-P 0,061 <= 0,150 mg/l 21/11 2018 0,067
Sulfat (SO4) 56,3 <= 250 mg/l 21/11 2018 54,7
Temperatur 9,10 grader C 08/04 2021 8,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,867 <= 0,200 mg/l 21/11 2018 0,892
Mangan (Mn) 0,333 <= 0,050 mg/l 21/11 2018 0,324
Farve Bllig 16/04 2002 Ikke oplyst
Smag Olie 16/04 2002 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 5,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/10 1997
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/10 1997
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 16/04 2002 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,070 <= 0,100 g/l 08/04 2021 0,040
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Fludioxonil < 0,015 < 0,100 g/l 21/11 2018
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Imazalil < 0,030 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Imazalil < 0,030 < 0,100 g/l 21/11 2018
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2002 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,020 <= 0,100 μg/l 21/11 2018 < 0,020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Tebuconazol < 0,015 < 0,100 g/l 21/11 2018
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/04 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 20,0 <= 200 g/l 27/09 2011
Arsen (As) 1,60 <= 5,00 g/l 21/11 2018 1,60
Barium (Ba) 138 g/l 21/11 2018 146
Bly (Pb) 0,110 <= 5,00 g/l 21/11 2018 < 1,00
Bor (B) 22,4 <= 1000 g/l 21/11 2018 35,1
Bromid 85,0 g/l 01/10 1997
Cadmium (Cd) 0,003 <= 3,00 g/l 21/11 2018 < 0,100
Chrom (Cr) 0,050 <= 50,0 g/l 21/11 2018
Kobber (Cu) 0,190 <= 2000 g/l 21/11 2018
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 g/l 21/11 2018 < 2,00
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 g/l 21/11 2018 0,349
Zink (Zn) 1,80 <= 3000 g/l 21/11 2018 3,30
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/04 2002 < 0,010
2,3-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018
2,5-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018
2-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018
3-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/04 2002 < 0,010
4-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 g/l 21/11 2018 < 5,00
C25-C40 kulbrinter < 10,0 < 10,0 g/l 21/11 2018 < 10,0
C5-C10 kulbrinter < 2,50 g/l 21/11 2018 < 2,50
C5-C40 Total kulbrinter < 0,000 g/l 21/11 2018 < 0,000
Ethylbenzen < 0,020 g/l 21/11 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,040 g/l 21/11 2018 < 0,020
MTBE < 0,500 <= 5,00 g/l 21/11 2018 < 1,00
Naphtalen < 0,010 g/l 21/11 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 21/11 2018 < 0,020
Olie < 1,00 < 10,0 g/l 03/07 2001
Toluen < 0,040 g/l 21/11 2018 < 0,020
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 g/l 21/11 2018 < 0,100
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 g/l 21/11 2018 < 0,100
3-Ethyltoluol < 0,020 g/l 21/11 2018 < 0,100
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 <= 1,00 g/l 21/11 2018
Trichlorethan < 0,010 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,050
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,010 g/l 21/11 2018
1,2-Dibromethan < 0,010 < 1,00 g/l 21/11 2018
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 21/11 2018 < 0,001
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Phalater
DEHP < 0,010 21/11 2018
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 21/11 2018
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,001
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 21/11 2018 < 0,001
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 21/11 2018 < 0,001
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 21/11 2018 < 0,001
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 21/11 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 21/11 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66