Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,016 <= 0,050 mg/l 12/08 2021 0,005
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 12/08 2021 28,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 12/08 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 1,20 <= 15,0 mg Pt/l 12/08 2021 3,40
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 12/08 2021 0,170
Konduktivitet (ledningsevne) 55,9 >= 30,0 mS/m 12/08 2021 54,9
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 12/08 2021 17,5
Nitrat (NO3) 0,857 <= 50,0 mg/l 12/08 2021 1,06
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 12/08 2021 0,004
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 12/08 2021 1,40
Oxygen/Iltindhold 7,32 mg/l 12/08 2021 9,35
pH 7,29 >= 7,00 pH 12/08 2021 7,22
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 12/08 2021 45,0
Temperatur 15,8 grader C 12/08 2021 15,0
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 12/08 2021 0,360
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,003 <= 0,200 mg/l 12/08 2021 0,050
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/08 2021 < 0,002
Farve Ingen 30/05 2018 Ingen
Lugt Ingen lugt 19/05 2020 Ingen lugt
Smag Ingen 30/05 2018 Ingen
Syn Klar 30/05 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 12/08 2021 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 12/08 2021 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 12/08 2021 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 12/08 2021 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/12 2017 3,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 3,00 <= 200 g/l 12/08 2021 4,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 12/08 2021 < 0,200
Arsen (As) 0,520 <= 5,00 g/l 12/08 2021 0,720
Bly (Pb) 0,690 <= 5,00 g/l 12/08 2021 0,260
Bor (B) 52,6 <= 1000 g/l 12/08 2021 57,1
Cadmium (Cd) < 0,020 <= 3,00 g/l 12/08 2021 < 0,020
Chrom (Cr) < 0,300 <= 50,0 g/l 12/08 2021 < 0,300
Kobber (Cu) 14,0 <= 2000 g/l 12/08 2021 21,0
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 g/l 12/08 2021 < 2,00
Kvikslv (Hg) < 0,003 <= 1,00 g/l 12/08 2021 < 0,003
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 g/l 12/08 2021 0,200
Selen (Se) < 0,200 <= 10,0 g/l 12/08 2021 < 0,200
Zink (Zn) 15,0 <= 3000 g/l 12/08 2021 16,5
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/08-2111.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66