Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,016 <= 0,050 mg/l 12/08 2021 0,008
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 12/08 2021 28,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 12/08 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 2,20 <= 15,0 mg Pt/l 16/05 2022 1,90
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 12/08 2021 0,150
Konduktivitet (ledningsevne) 49,1 >= 30,0 mS/m 16/05 2022 48,7
Natrium (Na) 16,4 <= 175 mg/l 12/08 2021 17,4
Nitrat (NO3) 0,863 <= 50,0 mg/l 12/08 2021 1,01
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 12/08 2021 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 12/08 2021 1,40
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 16/05 2022 7,80
pH 7,56 >= 7,00 pH 16/05 2022 7,32
Sulfat (SO4) 43,0 <= 250 mg/l 12/08 2021 47,0
Temperatur 13,6 grader C 16/05 2022 19,7
Turbiditet 0,050 <= 1,00 FTU 16/05 2022 0,360
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 16/05 2022 0,028
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/08 2021 < 0,002
Lugt Ingen lugt 16/05 2022 Ingen lugt
Smag Ingen 04/02 2021 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2022 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2022 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 12/08 2021 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 16/05 2022 0,000
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,00 <= 200 g/l 12/08 2021 4,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 12/08 2021 < 0,200
Arsen (As) 0,560 <= 5,00 g/l 12/08 2021 0,730
Bly (Pb) 0,890 <= 5,00 g/l 12/08 2021 0,400
Bor (B) 51,7 <= 1000 g/l 12/08 2021 57,5
Cadmium (Cd) < 0,020 <= 3,00 g/l 12/08 2021 < 0,020
Chrom (Cr) < 0,300 <= 50,0 g/l 12/08 2021 < 0,300
Kobber (Cu) 18,0 <= 2000 g/l 12/08 2021 35,7
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 g/l 12/08 2021 < 2,00
Kvikslv (Hg) < 0,003 <= 1,00 g/l 12/08 2021 < 0,003
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 g/l 12/08 2021 0,200
Selen (Se) < 0,200 <= 10,0 g/l 12/08 2021 < 0,200
Zink (Zn) 20,0 <= 3000 g/l 12/08 2021 24,6
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/08 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/08 2021 < 0,020
M+P-xylen < 0,040 g/l 12/08 2021 < 0,040
Naphtalen < 0,020 g/l 12/08 2021 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 12/08 2021 < 0,020
Toluen < 0,040 g/l 12/08 2021 < 0,100
Xylen 0,000 <= 1,00 g/l 12/08 2021 0,000
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/08 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/08 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/08 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/08 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/08 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/08 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/08 2021 < 0,020
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,010 < 0,100 g/l 24/08 2020 < 0,010
Epichlorhydrin < 0,100 < 0,100 g/l 24/08 2020 < 0,100
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 12/08 2021 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66