Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

Ledningsnet - Tendrup

Analyser for Ledningsnet - Tendrup

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 6,00 mg/l 03/07 2003 4,00
Alkalinitet, total TA 5,00 meq/l 20/07 1988
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 06/11 2000 < 0,020
Calcium (Ca) 59,0 mg/l 06/11 2000 56,0
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 06/11 2000 18,0
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 06/11 2000 < 2,00
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 06/11 2000 0,440
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 294 >= 100 mg/l 06/11 2000 300
Hårdhed, total 11,7 grader dH 06/11 2000 11,4
Inddampningsrest 310 mg/l 06/11 2000 300
Kalium 5,30 mg/l 06/11 2000 5,20
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 <= 250 mS/m 11/02 2020 46,0
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 06/11 2000 16,0
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 06/11 2000 32,0
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 06/11 2000 1,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/11 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 11/02 2020 8,10
pH 7,50 >= 7,00 pH 11/02 2020 7,50
Phosphor, total-P < 0,005 <= 0,150 mg/l 06/11 2000 0,007
Sulfat (SO4) 5,30 <= 250 mg/l 06/11 2000 < 5,00
Temperatur 10,1 grader C 11/02 2020 17,5
Turbiditet 0,140 <= 1,00 FTU 06/11 2000 0,090
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/02 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/07 2003 < 0,005
Farve Ingen 20/07 2012 Ingen
Lugt Ingen lugt 20/07 2012 Ingen lugt
Smag Normal 20/07 2012 Normal
Syn Klar 20/07 2012 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/09 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/09 2023 23,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/11 2000 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2019
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2019
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/09 2019
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,110 <= 5,00 µg/l 07/03 2019 0,140
Bor (B) 150 <= 1000 µg/l 07/03 2019 140
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 07/03 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 1,60 <= 20,0 µg/l 07/03 2019 < 0,030
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/09 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66