Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

Tendrup Vandvrk

Analyser for Tendrup Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 05/09 2019 < 0,040
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 11/02 2020 0,031
Calcium (Ca) 60,0 mg/l 05/09 2019 59,0
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 11/02 2020 19,0
Farvetal-Pt 1,70 <= 15,0 mg Pt/l 05/09 2019 3,30
Fluorid (F) 0,450 <= 1,50 mg/l 11/02 2020 0,450
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 290 >= 100 mg/l 05/09 2019 298
Hrdhed, total 11,0 grader dH 05/09 2019 11,0
Inddampningsrest 300 mg/l 05/09 2019 300
Kalium 4,60 mg/l 05/09 2019 4,90
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 <= 250 mS/m 25/09 2023 46,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 05/09 2019 14,0
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 05/09 2019 28,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 11/02 2020 1,60
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 11/02 2020 0,003
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 11/02 2020 0,760
Oxygen/Iltindhold 6,60 >= 5,00 mg/l 25/09 2023 8,70
pH 7,40 >= 7,00 pH 25/09 2023 7,50
Phosphor, total-P 0,022 <= 0,150 mg/l 05/09 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 5,80 <= 250 mg/l 05/09 2019 5,70
Temperatur 10,2 grader C 25/09 2023 9,10
Turbiditet 0,150 <= 1,00 FTU 05/09 2019 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/02 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 11/02 2020 0,002
Farve Ingen 20/06 2013 Ingen
Lugt Ingen lugt 20/06 2013 Ingen lugt
Smag Normal 20/06 2013 Normal
Syn Klar 01/11 2012 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/09 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 9,00 < 200 antal/ml 25/09 2023 23,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 11/02 2020 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/09 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/02 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/09 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/02 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 08/02 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 11/02 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 08/02 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/02 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2016
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/02 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/09 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2016 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/09 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/02 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/02 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,110 <= 5,00 g/l 07/03 2019 0,140
Bor (B) 150 <= 1000 g/l 07/03 2019 140
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 07/03 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 1,60 <= 20,0 g/l 07/03 2019 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/03 2005 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/02 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/02 2020 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 11/02 2020 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 11/02 2020 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 11/02 2020 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 11/02 2020 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 11/02 2020 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 11/02 2020 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/02 2020 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 12/10 2004
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/02 2020 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/02 2020 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/02 2020 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/02 2020 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/02 2020 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 23/02 2017
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/02 2017
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 23/02 2017
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/02 2017
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 23/02 2017
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/02 2017
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/02 2017
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/02 2017
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/02 2017
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 23/02 2017
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 23/02 2017
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 <= 0,100 g/l 23/02 2017
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2005 < 0,010
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 12/03 2012 < 0,010
Benzo(a)pyren < 0,010 <= 0,010 g/l 12/03 2012 < 0,010
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,010 g/l 12/03 2012 < 0,010
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2012 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 12/03 2012 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/09 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66