Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

Ledningsnet - Hornslet

Analyser for Ledningsnet - Hornslet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 18/12 2000 < 2,00
Alkalinitet, total TA 4,90 meq/l 10/08 1989 4,90
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 11/10 2018 < 0,030
Calcium (Ca) 71,0 mg/l 18/12 2000 67,0
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 18/12 2000 21,0
Farvetal-Pt 4,00 <= 15,0 mg Pt/l 18/12 2000 < 2,00
Fluorid (F) 0,420 <= 1,50 mg/l 18/12 2000 0,380
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 293 >= 100 mg/l 18/12 2000 295
Hårdhed, total 12,9 grader dH 18/12 2000 12,4
Inddampningsrest 300 mg/l 18/12 2000 310
Kalium 4,20 mg/l 18/12 2000 4,50
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 <= 250 mS/m 04/11 2019 46,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 18/12 2000 14,0
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 18/12 2000 20,0
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 18/12 2000 1,20
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 20/06 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 10/08 1989
Oxygen/Iltindhold 9,60 >= 5,00 mg/l 04/11 2019 8,10
pH 7,70 >= 7,00 pH 04/11 2019 7,50
Phosphor, total-P 0,007 <= 0,150 mg/l 18/12 2000 0,010
Sulfat (SO4) 4,30 <= 250 mg/l 18/12 2000 < 5,00
Temperatur 13,9 grader C 04/11 2019 17,2
Turbiditet 0,340 <= 1,00 FTU 10/11 2011 0,090
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/11 2019 0,017
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 18/12 2000 < 0,005
Lugt Ingen lugt 18/12 2000 Ingen lugt
Smag Ingen 25/11 2004 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/06 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/06 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/06 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 20/06 2024 3,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 15/03 2010 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/08 2019
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/08 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/08 2019
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/08 2019
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,380 <= 200 µg/l 03/11 2021 2,00
Arsen (As) 0,066 <= 5,00 µg/l 03/11 2021 0,180
Bly (Pb) 0,250 <= 5,00 µg/l 03/11 2021 0,140
Bor (B) 73,0 <= 1000 µg/l 27/11 2018 73,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 03/11 2021 0,054
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 03/11 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 7,60 <= 2000 µg/l 03/11 2021 15,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 27/11 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 03/11 2021 < 0,030
Zink (Zn) 31,0 <= 3000 µg/l 03/11 2021 37,0
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/08 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66