Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

Karlby Vandvrk

Analyser for Karlby Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 21/03 2018 < 5,00
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 10/03 2022 0,019
Calcium (Ca) 67,0 mg/l 10/03 2022 81,0
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 02/10 2019 20,0
Farvetal-Pt 3,40 <= 15,0 mg Pt/l 21/03 2018 3,40
Fluorid (F) 0,380 <= 1,50 mg/l 02/10 2019 0,380
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 268 >= 100 mg/l 21/03 2018 268
Hrdhed, total 12,0 grader dH 10/03 2022 14,0
Inddampningsrest 260 mg/l 21/03 2018 300
Kalium 2,70 mg/l 21/03 2018 2,80
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 <= 250 mS/m 10/03 2022 45,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 10/03 2022 12,0
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 21/03 2018 13,0
Nitrat (NO3) 0,890 <= 50,0 mg/l 10/03 2022 0,680
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 10/03 2022 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,70 <= 4,00 mg/l 10/03 2022 1,40
Oxygen/Iltindhold 10,7 >= 5,00 mg/l 10/03 2022 9,10
pH 7,60 >= 7,00 pH 10/03 2022 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 02/10 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 02/10 2019 15,0
Temperatur 7,50 grader C 10/03 2022 9,40
Turbiditet 0,100 <= 1,00 FTU 21/03 2018 0,080
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/03 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/03 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/03 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/03 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/03 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 10/03 2022 95,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/10 2019 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,033 <= 0,100 g/l 27/01 2022 0,035
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 02/10 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2005
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/10 2019 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,50 <= 200 g/l 18/08 2021 3,30
Arsen (As) 0,120 <= 5,00 g/l 10/03 2022 0,036
Bly (Pb) 0,140 <= 5,00 g/l 18/08 2021 0,100
Bor (B) 38,0 <= 1000 g/l 22/04 2014 38,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 18/08 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 18/08 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 5,90 <= 2000 g/l 18/08 2021 4,40
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 22/04 2014 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,130 <= 20,0 g/l 10/03 2022 < 0,030
Zink (Zn) 11,0 <= 3000 g/l 18/08 2021 11,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2005
2,3-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2005
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2005
2,5-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2005
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/10 2019 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2005
2-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2005
3,4-Dimethylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2005
3,5-Dimethylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2005
3-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2005
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/10 2011 < 0,010
4-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2005
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 02/10 2019 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 02/10 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 02/10 2019 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 10/03 2005
Naphtalen < 0,020 g/l 02/10 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 02/10 2019 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 02/10 2019 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2019 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2019 < 0,020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2005
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 10/03 2005
Benzo(a)pyren < 0,010 <= 0,010 g/l 10/03 2005
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 10/03 2005
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/10 2019 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66