Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

Ledningsnet - Karlby

Analyser for Ledningsnet - Karlby

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 05/10 1998 < 2,00
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 23/03 1999 0,030
Calcium (Ca) 78,0 mg/l 23/03 1999 66,0
Chlor, bundet 0,040 09/02 1983 0,001
Chlor,frit 0,000 mg/l 09/02 1983 0,000
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 23/03 1999 18,0
Farvetal-Pt < 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 05/10 1998 < 5,00
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 23/03 1999 0,380
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 262 >= 100 mg/l 05/10 1998 254
Hårdhed, total 12,0 grader dH 05/10 1998 12,1
Inddampningsrest 290 mg/l 05/10 1998 300
Kalium 3,00 mg/l 05/10 1998 2,70
Konduktivitet (ledningsevne) 44,0 <= 250 mS/m 25/02 2019 50,0
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 05/10 1998 11,0
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 05/10 1998 15,0
Nitrat (NO3) 0,670 <= 50,0 mg/l 23/03 1999 0,680
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/03 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,1 >= 5,00 mg/l 25/02 2019 10,2
pH 7,40 >= 7,00 pH 25/02 2019 7,50
Phosphor, total-P < 0,005 <= 0,150 mg/l 23/03 1999 < 0,005
Sulfat (SO4) 27,0 <= 250 mg/l 23/03 1999 10,0
Temperatur 11,3 grader C 25/02 2019 5,30
Turbiditet 0,230 <= 1,00 FTU 05/10 1998 0,440
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/02 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 23/03 1999 0,020
Lugt Ingen lugt 05/10 1998 Ingen lugt
Smag Ingen 19/08 2004 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/03 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/03 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/03 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 10/03 2022 95,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/03 1999 28,0
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,033 <= 0,100 µg/l 27/01 2022
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,50 <= 200 µg/l 18/08 2021 3,30
Arsen (As) 0,036 <= 5,00 µg/l 18/08 2021 0,140
Bly (Pb) 0,140 <= 5,00 µg/l 18/08 2021 0,100
Bor (B) 38,0 <= 1000 µg/l 22/04 2014 38,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 18/08 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 18/08 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 5,90 <= 2000 µg/l 18/08 2021 4,40
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 22/04 2014 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/08 2021 0,064
Zink (Zn) 11,0 <= 3000 µg/l 18/08 2021 11,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66