Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

Hornslet vandvrk

Analyser for Hornslet vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 01/11 2022 0,009
Calcium (Ca) 72,0 mg/l 01/11 2022 64,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 26/08 2019 < 0,040
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 26/08 2019 23,0
Farvetal-Pt 3,10 <= 15,0 mg Pt/l 26/08 2019 3,20
Fluorid (F) 0,410 <= 1,50 mg/l 26/08 2019 0,470
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 287 >= 100 mg/l 26/08 2019 289
Hrdhed, total 13,0 grader dH 01/11 2022 11,0
Inddampningsrest 300 mg/l 26/08 2019 260
Kalium 4,10 mg/l 26/08 2019 4,20
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 >= 30,0 mS/m 01/11 2022 46,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 01/11 2022 11,0
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 26/08 2019 21,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 01/11 2022 1,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/11 2022 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 01/11 2022 1,10
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 01/11 2022 9,50
pH 7,60 >= 7,00 pH 01/11 2022 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 26/08 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 4,90 <= 250 mg/l 26/08 2019 5,10
Temperatur 9,20 grader C 01/11 2022 10,3
Turbiditet 0,230 <= 1,00 FTU 09/10 2019 0,300
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,025 <= 0,200 mg/l 01/11 2022 0,016
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/11 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/11 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/11 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/11 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 01/11 2022 13,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/08 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/08 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/08 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,380 <= 200 g/l 03/11 2021 2,00
Arsen (As) 0,110 <= 5,00 g/l 01/11 2022 0,066
Bly (Pb) 0,250 <= 5,00 g/l 03/11 2021 0,140
Bor (B) 73,0 <= 1000 g/l 27/11 2018 73,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 03/11 2021 0,054
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 03/11 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 7,60 <= 2000 g/l 03/11 2021 15,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 27/11 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 01/11 2022 < 0,030
Zink (Zn) 31,0 <= 3000 g/l 03/11 2021 37,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2005 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
2,5-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
2-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
3,4-Dimethylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004
3,5-Dimethylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004
3-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
4-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/09 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/09 2018 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 22/01 2007 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 12/09 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 12/09 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 12/09 2018 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 09/03 2004
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2005 < 0,010
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 22/01 2007 < 0,010
Benzo(a)pyren < 0,010 <= 0,010 g/l 22/01 2007 < 0,010
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,010 g/l 22/01 2007 < 0,010
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2007 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 22/01 2007 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/08 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66