Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 135.337 Harndrup

Analyser for DGU 135.337 Harndrup

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 28/03 2011 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,290 <= 0,050 mg/l 28/03 2011 0,270
Anioner, total 6,30 meq/l 21/10 2009 6,70
Calcium (Ca) 97,0 mg/l 28/03 2011 88,0
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 28/03 2011 20,0
Fluorid (F) 0,330 <= 1,50 mg/l 28/03 2011 0,310
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 332 >= 100 mg/l 28/03 2011 333
Hrdhed, total 14,9 grader dH 04/11 1997 15,2
Inddampningsrest 360 mg/l 28/03 2011 350
Kalium 3,30 mg/l 28/03 2011 3,10
Kationer, total 6,10 meq/l 21/10 2009 7,30
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 <= 250 mS/m 28/03 2011 58,0
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 28/03 2011 10,0
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 28/03 2011 15,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 28/03 2011 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 28/03 2011 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 28/03 2011 1,60
Oxygen/Iltindhold 0,500 mg/l 28/03 2011 0,600
pH 7,60 >= 7,00 pH 28/03 2011 7,50
Phosphor, total-P 0,073 <= 0,150 mg/l 28/03 2011 0,072
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 28/03 2011 19,0
Temperatur 8,90 grader C 28/03 2011 7,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,40 <= 0,200 mg/l 28/03 2011 1,40
Mangan (Mn) 0,190 <= 0,050 mg/l 28/03 2011 0,190
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/11 1992 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Anioniske detergenter 3,00 <= 100 g/l 14/11 1996 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2001
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2001
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2001
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 12/12 2001 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2001
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2001
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 12/12 2001
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 23/08 1995
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,620 <= 200 g/l 04/12 2008 < 0,070
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 08/10 2003
Arsen (As) 11,0 <= 5,00 g/l 28/03 2011 10,0
Barium (Ba) 130 g/l 28/03 2011 110
Beryllium < 0,002 29/11 2005
Bly (Pb) 0,480 <= 5,00 g/l 04/12 2008 0,026
Bor (B) 54,0 <= 1000 g/l 28/03 2011 44,0
Bromid 77,0 g/l 08/10 2003 65,0
Cadmium (Cd) 0,027 <= 3,00 g/l 04/12 2008 0,012
Chrom (Cr) 0,180 <= 25,0 g/l 29/11 2005 < 0,040
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 g/l 08/10 2003 < 1,00
Kobber (Cu) 2,30 <= 2000 g/l 04/12 2008 0,190
Kobolt (Co) < 0,100 < 5,00 g/l 29/11 2005
Kvikslv (Hg) < 0,000 <= 1,00 g/l 08/10 2003 0,000
Nikkel (Ni) 0,370 <= 20,0 g/l 28/03 2011 3,30
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 29/11 2005 < 0,050
Zink (Zn) 34,0 <= 3000 g/l 04/12 2008 8,20
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 25/03 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 25/03 1991
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 25/03 1991
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 25/03 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 25/03 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 24/10 1994 < 0,050
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 25/03 1991
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,040 < 1,00 g/l 30/11 2010 < 0,020
BTEX (sum) 0,030 30/11 2010
C10-C25 kulbrinter < 8,00 < 10,0 g/l 30/11 2010
C25-C35 kulbrinter < 10,0 g/l 30/11 2010
Ethylbenzen < 0,020 g/l 30/11 2010 < 0,020
M+P-xylen 0,025 g/l 30/11 2010 < 0,020
M-xylen 0,000 29/08 1990
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 28/03 2011 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 30/11 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 30/11 2010 < 0,020
Olie < 1,00 < 10,0 g/l 05/01 1999
P-xylen 0,000 29/08 1990
Toluen < 0,040 g/l 30/11 2010 < 0,020
Xylen 0,030 <= 1,00 g/l 30/11 2010 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 28/03 2011 < 0,020
Dichlorethan < 0,050 20/10 1998
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/03 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/03 2011 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,050 <= 1,00 g/l 20/10 1998
Trichloreddikesyre < 0,010 21/10 2009 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/03 2011 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/03 2011 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,050 g/l 20/10 1998
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 19/11 2007 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/03 2011 < 0,020
Gasser
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 30/11 2010 0,013
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 30/11 2010 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 19/11 2007
Dibuthylphthalat < 0,300 19/11 2007
diisononylphthalat < 0,300 19/11 2007
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 19/11 2007 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/08-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66