Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 135.1415

Analyser for DGU 135.1415

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 04/05 2010 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 14/08 2012 0,026
Anioner, total 8,60 meq/l 14/08 2012 8,60
Calcium (Ca) 140 mg/l 14/08 2012 130
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 14/08 2012 26,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 01/11 2004
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 397 >= 100 mg/l 14/08 2012 405
Hrdhed, total 20,0 grader dH 01/11 2004
Inddampningsrest 478 mg/l 01/11 2004
Kalium 3,30 mg/l 14/08 2012 2,90
Kationer, total 8,80 meq/l 14/08 2012 8,30
Konduktivitet (ledningsevne) 74,8 <= 250 mS/m 14/08 2012 76,2
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 14/08 2012 10,0
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 14/08 2012 18,0
Nitrat (NO3) 8,00 <= 50,0 mg/l 14/08 2012 0,600
Nitrit (NO2) 0,380 <= 0,100 mg/l 14/08 2012 0,095
NVOC - org.carbon (C) 1,70 <= 4,00 mg/l 14/08 2012 1,50
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 14/08 2012 0,680
pH 7,16 >= 7,00 pH 14/08 2012 7,15
Phosphor, total-P 0,011 <= 0,150 mg/l 14/08 2012 0,028
Redoxpotentiale 51,0 mV 14/08 2012 -21
Sulfat (SO4) 54,0 <= 250 mg/l 14/08 2012 60,0
Temperatur 9,70 grader C 14/08 2012 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,064 <= 0,200 mg/l 14/08 2012 < 0,010
Mangan (Mn) 0,310 <= 0,050 mg/l 14/08 2012 0,330
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 20/08 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 600 <= 200 g/l 23/08 2011 2,90
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 02/11 2005
Arsen (As) 0,680 <= 5,00 g/l 23/08 2011 0,320
Beryllium 0,060 23/08 2011 0,009
Bly (Pb) 0,690 <= 5,00 g/l 23/08 2011 0,053
Bor (B) 24,0 <= 1000 g/l 23/08 2011 21,0
Cadmium (Cd) 0,097 <= 3,00 g/l 23/08 2011 0,066
Chrom (Cr) 0,230 <= 25,0 g/l 02/11 2005
Jod 12,0 23/08 2011
Kobber (Cu) 7,00 <= 2000 g/l 23/08 2011 2,60
Kobolt (Co) 4,70 < 5,00 g/l 02/11 2005
Nikkel (Ni) 7,30 <= 20,0 g/l 23/08 2011 6,00
Zink (Zn) 9,00 <= 3000 g/l 23/08 2011 8,80
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 23/08 2011
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 04/05 2010 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 04/05 2010 < 0,020
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 23/08 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 04/05 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 04/05 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 04/05 2010 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 23/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/08 2011 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 23/08 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/08 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/08 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 14/08 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/08 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,146 g/l 05/08 2006 0,186
Trichlortrifluorethn 0,057 g/l 05/08 2006 0,026
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/08 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 23/08 2011 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,202 ng/l 05/08 2006 0,243
Phalater
DEHP < 0,100 23/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 23/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 23/08 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 23/08 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/08-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66