Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 135.1441

Analyser for DGU 135.1441

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 04/05 2010 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,330 <= 0,050 mg/l 14/08 2012 0,330
Anioner, total 6,70 meq/l 14/08 2012 6,60
Calcium (Ca) 94,0 mg/l 14/08 2012 97,0
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 14/08 2012 20,0
Fluorid (F) 0,860 <= 1,50 mg/l 21/11 2005
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 328 >= 100 mg/l 14/08 2012 323
Hrdhed, total 17,0 grader dH 21/11 2005
Inddampningsrest 1050 mg/l 21/11 2005
Kalium 3,70 mg/l 14/08 2012 3,80
Kationer, total 6,60 meq/l 14/08 2012 6,70
Konduktivitet (ledningsevne) 59,8 <= 250 mS/m 14/08 2012 60,3
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 14/08 2012 12,0
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 14/08 2012 17,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 14/08 2012 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 14/08 2012 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 14/08 2012 1,90
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 14/08 2012 0,040
pH 7,38 >= 7,00 pH 14/08 2012 7,29
Phosphor, total-P 0,098 <= 0,150 mg/l 14/08 2012 0,110
Redoxpotentiale -113 mV 14/08 2012 -110
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 14/08 2012 34,0
Temperatur 9,60 grader C 14/08 2012 9,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,30 <= 0,200 mg/l 14/08 2012 1,60
Mangan (Mn) 0,290 <= 0,050 mg/l 14/08 2012 0,310
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Diuron < 0,010 g/l 20/08 2007
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,40 <= 200 g/l 25/08 2011 2,40
Arsen (As) 25,0 <= 5,00 g/l 25/08 2011 23,0
Beryllium < 0,020 25/08 2011
Bly (Pb) 0,100 <= 5,00 g/l 25/08 2011 0,049
Bor (B) 48,0 <= 1000 g/l 25/08 2011 51,0
Cadmium (Cd) 0,031 <= 3,00 g/l 25/08 2011 < 0,004
Jod 9,40 25/08 2011
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 25/08 2011 0,170
Nikkel (Ni) 0,920 <= 20,0 g/l 25/08 2011 0,820
Zink (Zn) 7,20 <= 3000 g/l 25/08 2011 4,00
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 25/08 2011
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 04/05 2010 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 04/05 2010 < 0,020
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 04/05 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 04/05 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 04/05 2010 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 25/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 14/08 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,001 g/l 05/08 2006 0,002
Trichlortrifluorethn 0,085 g/l 05/08 2006 0,091
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 25/08 2011 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,001 ng/l 05/08 2006 0,002
Phalater
DEHP < 0,100 25/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 25/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 25/08 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 25/08 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/08-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66