Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 135.1443

Analyser for DGU 135.1443

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 01/09 2010 3,00
Ammonium (NH4) 0,530 <= 0,050 mg/l 28/08 2012 0,510
Anioner, total 6,90 meq/l 28/08 2012 6,90
Calcium (Ca) 100 mg/l 28/08 2012 100
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 28/08 2012 30,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 21/11 2005
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 300 >= 100 mg/l 28/08 2012 295
Hrdhed, total 17,0 grader dH 21/11 2005
Inddampningsrest 406 mg/l 21/11 2005
Kalium 4,10 mg/l 28/08 2012 4,10
Kationer, total 7,10 meq/l 28/08 2012 7,20
Konduktivitet (ledningsevne) 67,0 <= 250 mS/m 28/08 2012 64,6
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 28/08 2012 12,0
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 28/08 2012 19,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 28/08 2012 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 28/08 2012 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 28/08 2012 0,990
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 28/08 2012 0,020
pH 7,25 >= 7,00 pH 28/08 2012 7,39
Phosphor, total-P 0,230 <= 0,150 mg/l 28/08 2012 0,230
Redoxpotentiale -106 mV 28/08 2012 -89
Sulfat (SO4) 58,0 <= 250 mg/l 28/08 2012 59,0
Temperatur 9,30 grader C 28/08 2012 9,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,950 <= 0,200 mg/l 28/08 2012 1,40
Mangan (Mn) 0,210 <= 0,050 mg/l 28/08 2012 0,230
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007
Diuron < 0,010 g/l 03/09 2007
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,30 <= 200 g/l 22/09 2011 1,50
Arsen (As) 11,0 <= 5,00 g/l 22/09 2011 11,0
Beryllium < 0,020 22/09 2011
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 22/09 2011 0,029
Bor (B) 76,0 <= 1000 g/l 22/09 2011 53,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 22/09 2011 0,008
Jod 6,70 22/09 2011
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 22/09 2011 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 22/09 2011 < 0,030
Zink (Zn) 2,60 <= 3000 g/l 22/09 2011 < 0,500
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 22/09 2011
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 08/12 2009
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 08/12 2009
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 22/09 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 08/12 2009
Naphtalen < 0,020 g/l 08/12 2009
O-xylen < 0,020 g/l 08/12 2009
Toluen < 0,020 g/l 22/09 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2011 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 28/08 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2011 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 22/09 2011 < 0,020
Phalater
DEHP < 0,100 22/09 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 22/09 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 22/09 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 22/09 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/08-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66