Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 135.1409

Analyser for DGU 135.1409

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 21/10 2009 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,610 <= 0,050 mg/l 21/10 2009 0,590
Anioner, total 5,50 meq/l 21/10 2009
Calcium (Ca) 65,0 mg/l 21/10 2009 65,0
Chlorid (Cl) 13,0 <= 250 mg/l 21/10 2009 12,0
Fluorid (F) 0,480 <= 1,50 mg/l 01/11 2004
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 298 >= 100 mg/l 21/10 2009 299
Hrdhed, total 13,0 grader dH 01/11 2004
Inddampningsrest 302 mg/l 01/11 2004
Kalium 2,90 mg/l 21/10 2009 3,20
Kationer, total 5,30 meq/l 21/10 2009
Konduktivitet (ledningsevne) 64,7 <= 250 mS/m 21/10 2009 63,0
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 21/10 2009 12,0
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 21/10 2009 22,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 21/10 2009 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 21/10 2009 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 21/10 2009 1,80
Oxygen/Iltindhold 0,110 >= 5,00 mg/l 21/10 2009 0,080
pH 7,52 >= 7,00 pH 21/10 2009 7,63
Phosphor, total-P 0,190 <= 0,150 mg/l 21/10 2009 0,230
Redoxpotentiale -173 mV 21/10 2009 -171
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 21/10 2009 12,0
Temperatur 8,90 grader C 21/10 2009 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,940 <= 0,200 mg/l 21/10 2009 0,980
Mangan (Mn) 0,320 <= 0,050 mg/l 21/10 2009 0,290
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/09 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2009 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,20 <= 200 g/l 21/10 2009 2,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 10/08 2005
Arsen (As) 59,0 <= 5,00 g/l 21/10 2009 53,0
Beryllium 0,043 10/08 2005
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 21/10 2009 < 0,025
Bor (B) 85,0 <= 1000 g/l 21/10 2009 98,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 21/10 2009 < 0,004
Chrom (Cr) 0,090 <= 25,0 g/l 10/08 2005
Kobber (Cu) 0,110 <= 2000 g/l 21/10 2009 0,150
Kobolt (Co) 0,600 < 5,00 g/l 10/08 2005
Nikkel (Ni) 0,430 <= 20,0 g/l 21/10 2009 0,570
Zink (Zn) 0,900 <= 3000 g/l 21/10 2009 3,00
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 03/09 2007
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 03/09 2007
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 03/09 2007
M+P-xylen < 0,020 g/l 03/09 2007
Naphtalen < 0,020 g/l 03/09 2007
O-xylen < 0,020 g/l 03/09 2007
Toluen < 0,020 g/l 03/09 2007
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/09 2007
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 03/09 2007
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/09 2007
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/09 2007
Trichloreddikesyre < 0,010 21/10 2009 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/09 2007
Trichlorfluormethan 0,004 g/l 05/08 2006 0,008
Trichlortrifluorethn 0,089 g/l 05/08 2006 0,093
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/09 2007
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 03/09 2007
Gasser
Dichlordifluormethan 0,001 ng/l 05/08 2006 0,005
Phalater
DEHP < 0,100 03/09 2007
Dibuthylphthalat < 0,300 03/09 2007
diisononylphthalat < 0,300 03/09 2007
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 03/09 2007
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/08-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66