Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 135.1442

Analyser for DGU 135.1442

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 09/06 2009 3,00
Ammonium (NH4) 0,040 <= 0,050 mg/l 09/06 2009 0,053
Anioner, total 7,00 meq/l 09/06 2009
Calcium (Ca) 110 mg/l 09/06 2009 110
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 09/06 2009 27,0
Fluorid (F) 0,460 <= 1,50 mg/l 21/11 2005
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 248 >= 100 mg/l 09/06 2009 245
Hrdhed, total 21,0 grader dH 21/11 2005
Inddampningsrest 583 mg/l 21/11 2005
Kalium 0,890 mg/l 09/06 2009 0,930
Kationer, total 6,80 meq/l 09/06 2009
Konduktivitet (ledningsevne) 64,6 <= 250 mS/m 09/06 2009 64,9
Magnesium (Mg) 9,80 mg/l 09/06 2009 10,0
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 09/06 2009 12,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 09/06 2009 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 09/06 2009 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 09/06 2009 1,50
Oxygen/Iltindhold 0,150 mg/l 09/06 2009 1,61
pH 7,25 >= 7,00 pH 09/06 2009 7,29
Phosphor, total-P 0,038 <= 0,150 mg/l 09/06 2009 0,031
Redoxpotentiale -110 mV 09/06 2009 -169
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 09/06 2009 110
Temperatur 9,80 grader C 09/06 2009 9,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,890 <= 0,200 mg/l 09/06 2009 < 0,010
Mangan (Mn) 0,230 <= 0,050 mg/l 09/06 2009 0,210
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Diuron < 0,010 g/l 20/08 2007
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2007
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/06 2009 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,80 <= 200 g/l 09/06 2009 4,40
Arsen (As) 0,470 <= 5,00 g/l 09/06 2009 0,660
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 09/06 2009 0,031
Bor (B) < 1,00 <= 1000 g/l 09/06 2009 21,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 09/06 2009 < 0,004
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 09/06 2009 0,200
Nikkel (Ni) 0,240 <= 20,0 g/l 09/06 2009 1,60
Zink (Zn) < 0,500 <= 3000 g/l 09/06 2009 1,70
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 09/06 2009
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 09/06 2009
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 09/06 2009
M+P-xylen < 0,020 g/l 09/06 2009
Naphtalen < 0,020 g/l 09/06 2009
O-xylen < 0,020 g/l 09/06 2009
Toluen < 0,020 g/l 09/06 2009
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/06 2009
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 09/06 2009
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/06 2009
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/06 2009
Trichloreddikesyre < 0,010 09/06 2009 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/06 2009
Trichlorfluormethan 0,000 g/l 05/08 2006 0,000
Trichlortrifluorethn 0,007 g/l 05/08 2006 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 09/06 2009
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 09/06 2009
Gasser
Dichlordifluormethan 0,028 ng/l 05/08 2006 0,041
Phalater
DEHP < 0,100 09/06 2009
Dibuthylphthalat < 0,300 09/06 2009
diisononylphthalat < 0,300 09/06 2009
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 09/06 2009
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/08-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66