Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 135.1413

Analyser for DGU 135.1413

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 01/09 2010 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,180 <= 0,050 mg/l 28/08 2012 0,120
Anioner, total 14,0 meq/l 28/08 2012 14,0
Calcium (Ca) 200 mg/l 28/08 2012 210
Chlorid (Cl) 190 <= 250 mg/l 28/08 2012 180
Fluorid (F) 0,090 <= 1,50 mg/l 01/11 2004
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 456 >= 100 mg/l 28/08 2012 485
Hrdhed, total 34,0 grader dH 01/11 2004
Inddampningsrest 885 mg/l 01/11 2004
Kalium 3,50 mg/l 28/08 2012 3,10
Kationer, total 14,0 meq/l 28/08 2012 14,0
Konduktivitet (ledningsevne) 134 <= 250 mS/m 28/08 2012 133
Magnesium (Mg) 19,0 mg/l 28/08 2012 16,0
Natrium (Na) 48,0 <= 175 mg/l 28/08 2012 52,0
Nitrat (NO3) 0,550 <= 50,0 mg/l 28/08 2012 1,40
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 28/08 2012 0,012
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 28/08 2012 1,80
Oxygen/Iltindhold 0,070 mg/l 28/08 2012 0,100
pH 7,06 >= 7,00 pH 28/08 2012 6,95
Phosphor, total-P 0,040 <= 0,150 mg/l 28/08 2012 0,030
Redoxpotentiale -93 mV 28/08 2012 -30
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 28/08 2012 46,0
Temperatur 9,50 grader C 28/08 2012 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,50 <= 0,200 mg/l 28/08 2012 1,60
Mangan (Mn) 0,830 <= 0,050 mg/l 28/08 2012 0,820
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 0,024
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/09 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Mechlorprop 0,120 <= 0,100 g/l 28/08 2012 4,60
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/09 2007 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,420 <= 0,100 g/l 28/08 2012 0,500
2,6-dichlorbenzosyre 0,130 <= 0,100 g/l 28/08 2012 0,120
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 28/08 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,10 <= 200 g/l 25/08 2011 0,300
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 10/08 2005
Arsen (As) 4,80 <= 5,00 g/l 25/08 2011 6,30
Beryllium < 0,020 25/08 2011 0,054
Bly (Pb) 0,069 <= 5,00 g/l 25/08 2011 < 0,025
Bor (B) 61,0 <= 1000 g/l 25/08 2011 74,0
Bromid 360 g/l 25/08 2011
Cadmium (Cd) 0,038 <= 3,00 g/l 25/08 2011 < 0,004
Chrom (Cr) 0,140 <= 25,0 g/l 10/08 2005
Jod 34,0 25/08 2011
Kobber (Cu) 0,059 <= 2000 g/l 25/08 2011 0,096
Kobolt (Co) 1,00 < 5,00 g/l 10/08 2005
Nikkel (Ni) 2,00 <= 20,0 g/l 25/08 2011 1,30
Zink (Zn) 6,60 <= 3000 g/l 25/08 2011 3,20
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 25/08 2011 < 2,00
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 03/09 2007
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 03/09 2007
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 03/09 2007
Naphtalen < 0,020 g/l 03/09 2007
O-xylen < 0,020 g/l 03/09 2007
Toluen 0,110 g/l 25/08 2011 < 0,020
Xylen 0,120 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 28/08 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,007 g/l 05/08 2006 0,009
Trichlortrifluorethn 0,018 g/l 05/08 2006 0,035
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 25/08 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 25/08 2011 < 0,003
Gasser
Dichlordifluormethan 0,009 ng/l 05/08 2006 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 25/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 25/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 25/08 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 25/08 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/08-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66