Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 18.385

Analyser for DGU 18.385

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 6,00 mg/l 06/10 2010 7,00
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 28/06 2017 0,007
Anioner, total 2,21 meq/l 28/06 2017 2,34
Calcium (Ca) 22,0 mg/l 28/06 2017 23,0
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 28/06 2017 37,0
Fluorid (F) 0,075 <= 1,50 mg/l 12/07 2006 < 0,050
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 48,0 >= 100 mg/l 28/06 2017 51,0
Inddampningsrest 170 mg/l 06/10 2010 170
Kalium 0,800 mg/l 28/06 2017 0,800
Kationer, total 2,24 meq/l 28/06 2017 2,37
Konduktivitet (ledningsevne) 25,5 <= 250 mS/m 28/06 2017 25,6
Magnesium (Mg) 3,00 mg/l 28/06 2017 4,00
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 28/06 2017 20,0
Nitrat (NO3) 5,00 <= 50,0 mg/l 28/06 2017 8,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/06 2017 0,002
NVOC - org.carbon (C) 0,540 <= 4,00 mg/l 28/06 2017 0,530
Oxygen/Iltindhold 11,5 mg/l 28/06 2017 11,2
pH 6,90 >= 7,00 pH 28/06 2017 7,55
Phosphor, total-P 0,022 <= 0,150 mg/l 28/06 2017 0,035
Redoxpotentiale 170 mV 28/06 2017 216
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 28/06 2017 15,0
Temperatur 10,1 grader C 28/06 2017 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/06 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 28/06 2017 < 0,001
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 28/06 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2006 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/04 2015 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2006 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2006 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2006 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,00 <= 200 g/l 28/06 2017 7,90
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 09/08 2005
Arsen (As) 0,230 <= 5,00 g/l 28/06 2017 0,200
Beryllium < 0,020 28/06 2017 < 0,020
Bly (Pb) 0,290 <= 5,00 g/l 28/06 2017 0,260
Bor (B) < 10,0 <= 1000 g/l 28/06 2017 10,0
Cadmium (Cd) 0,003 <= 3,00 g/l 28/06 2017 0,005
Chrom (Cr) 0,360 <= 25,0 g/l 09/08 2005
Jod 2,33 28/06 2017 2,10
Kobber (Cu) 12,0 <= 2000 g/l 28/06 2017 10,0
Kobolt (Co) < 0,100 < 5,00 g/l 09/08 2005
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 g/l 28/06 2017 0,190
Zink (Zn) 24,0 <= 3000 g/l 28/06 2017 36,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 29/08 2011 < 2,00
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/06 2017 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 29/08 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 04/11 2009
Naphtalen < 0,020 g/l 04/11 2009
O-xylen < 0,020 g/l 04/11 2009
Toluen < 0,020 g/l 29/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 22/04 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,693 g/l 09/05 2006 0,680
Trichlortrifluorethn 0,167 g/l 09/05 2006 0,159
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 29/08 2011 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,350 ng/l 09/05 2006 0,333
Phalater
DEHP < 0,100 29/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 29/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 29/08 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 06/04 2016
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/04 2016
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 06/04 2016
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/04 2016
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 06/04 2016
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/04 2016
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/04 2016
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/04 2016
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/04 2016
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 06/04 2016
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 06/04 2016
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 29/08 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/09-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66