Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 18.246

Analyser for DGU 18.246

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 8,00 mg/l 22/07 2010 9,00
Alkalinitet, total TA 1,83 meq/l 20/11 1991 1,73
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 03/07 2017 0,006
Anioner, total 3,26 meq/l 03/07 2017 2,73
Calcium (Ca) 45,0 mg/l 03/07 2017 38,0
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 03/07 2017 33,0
Fluorid (F) 0,050 <= 1,50 mg/l 30/05 2006 0,160
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 70,0 >= 100 mg/l 03/07 2017 68,0
Hrdhed, total 9,80 grader dH 20/11 1991 9,50
Inddampningsrest 200 mg/l 22/07 2010 230
Kalium 1,10 mg/l 03/07 2017 1,00
Kationer, total 3,47 meq/l 03/07 2017 2,87
Konduktivitet (ledningsevne) 38,4 <= 250 mS/m 03/07 2017 30,8
Magnesium (Mg) 4,00 mg/l 03/07 2017 3,00
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 03/07 2017 16,0
Nitrat (NO3) 28,0 <= 50,0 mg/l 03/07 2017 18,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 03/07 2017 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 03/07 2017 1,50
Oxygen/Iltindhold 11,5 mg/l 03/07 2017 11,6
pH 6,95 >= 7,00 pH 03/07 2017 6,98
Phosphor, total-P 0,042 <= 0,150 mg/l 03/07 2017 0,065
Redoxpotentiale 124 mV 03/07 2017 175
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 5,30 mg/l 27/09 1999 5,20
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 03/07 2017 19,0
Temperatur 9,40 grader C 03/07 2017 8,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/07 2017 0,060
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 03/07 2017 0,004
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Anioniske detergenter 6,30 <= 100 g/l 10/09 2003 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/07 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2015 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/10 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,50 <= 200 g/l 03/07 2017 1,30
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 12/10 2005 < 0,200
Arsen (As) 0,320 <= 5,00 g/l 03/07 2017 0,330
Barium (Ba) 12,0 g/l 10/09 2003 12,0
Beryllium < 0,025 03/07 2017 < 0,020
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 03/07 2017 0,043
Bor (B) < 10,0 <= 1000 g/l 03/07 2017 15,0
Bromid 170 g/l 19/09 2002 130
Cadmium (Cd) 0,006 <= 3,00 g/l 03/07 2017 0,008
Chrom (Cr) 0,290 <= 25,0 g/l 12/10 2005 0,320
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 g/l 19/09 2002 < 2,00
Jod 3,76 03/07 2017 4,30
Kobber (Cu) 0,450 <= 2000 g/l 03/07 2017 0,230
Kobolt (Co) < 0,100 < 5,00 g/l 12/10 2005
Kvikslv (Hg) < 0,000 <= 1,00 g/l 19/09 2002 0,000
Nikkel (Ni) 0,440 <= 20,0 g/l 03/07 2017 0,200
Selen (Se) 0,070 <= 10,0 g/l 10/09 2003 0,100
Strontium 180 g/l 10/09 2003 150
Zink (Zn) 4,40 <= 3000 g/l 03/07 2017 0,770
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 18/08 2011 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 1990
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 1990
2,3-Dimethylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 13/11 1990
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,020 < 0,100 g/l 18/10 2007
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 18/09 1996 < 0,030
3,4-Dimethylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 13/11 1990
3,5-Dimethylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 13/11 1990
3-methylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 13/11 1990
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 13/11 1990
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 22/09 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 13/11 1990
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
Ethylbenzen < 0,050 g/l 22/09 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 22/09 2009 < 0,020
M-xylen < 0,100 13/11 1990
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 09/10 2000
Naphtalen < 0,020 g/l 22/09 2009 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 22/09 2009 < 0,020
P-xylen < 0,100 13/11 1990
Toluen < 0,020 g/l 18/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 27/04 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,686 g/l 03/09 1998
Trichlortrifluorethn 0,072 g/l 03/09 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 18/08 2011 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,319 ng/l 03/09 1998
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 10/09 2003 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 10/09 2003 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 18/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 18/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 18/08 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 18/08 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/09-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66