Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 18.244

Analyser for DGU 18.244

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 3,00 mg/l 17/08 2010 3,00
Alkalinitet, total TA 1,86 meq/l 18/11 1991 2,18
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 03/07 2017 0,003
Anioner, total 7,30 meq/l 03/07 2017 6,29
Calcium (Ca) 61,0 mg/l 03/07 2017 45,0
Chlorid (Cl) 160 <= 250 mg/l 03/07 2017 130
Fluorid (F) 0,059 <= 1,50 mg/l 31/05 2006 0,190
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 120 >= 100 mg/l 03/07 2017 99,0
Hrdhed, total 7,60 grader dH 18/11 1991 7,70
Inddampningsrest 420 mg/l 17/08 2010 480
Kalium 1,90 mg/l 03/07 2017 1,60
Kationer, total 7,06 meq/l 03/07 2017 5,56
Konduktivitet (ledningsevne) 84,1 <= 250 mS/m 03/07 2017 67,5
Magnesium (Mg) 8,00 mg/l 03/07 2017 7,00
Natrium (Na) 76,0 <= 175 mg/l 03/07 2017 62,0
Nitrat (NO3) 12,0 <= 50,0 mg/l 03/07 2017 9,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/07 2017 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 03/07 2017 1,60
Oxygen/Iltindhold 10,9 mg/l 03/07 2017 11,2
pH 7,13 >= 7,00 pH 03/07 2017 7,08
Phosphor, total-P 0,015 <= 0,150 mg/l 03/07 2017 0,017
Redoxpotentiale 103 mV 03/07 2017 144
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 4,90 mg/l 27/09 1999 5,00
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 03/07 2017 41,0
Temperatur 10,4 grader C 03/07 2017 10,8
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/07 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 03/07 2017 0,002
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 09/09 2003 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2003 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/07 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2006 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 09/09 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2015 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2006 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2006 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2006 < 0,020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,60 <= 200 g/l 18/08 2011 3,60
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 26/10 2005 < 0,200
Arsen (As) 0,300 <= 5,00 g/l 18/08 2011 0,260
Barium (Ba) 30,0 g/l 09/09 2003 44,0
Beryllium < 0,020 18/08 2011
Bly (Pb) 0,064 <= 5,00 g/l 18/08 2011 0,027
Bor (B) 12,0 <= 1000 g/l 18/08 2011 16,0
Bromid 150 g/l 30/09 2002 150
Cadmium (Cd) 0,020 <= 3,00 g/l 18/08 2011 0,017
Chrom (Cr) 0,470 <= 25,0 g/l 26/10 2005 0,450
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 g/l 30/09 2002 < 2,00
Jod 3,30 18/08 2011
Kobber (Cu) 0,160 <= 2000 g/l 18/08 2011 0,210
Kobolt (Co) 0,900 < 5,00 g/l 26/10 2005
Kvikslv (Hg) 0,000 <= 1,00 g/l 30/09 2002 0,000
Nikkel (Ni) 0,360 <= 20,0 g/l 18/08 2011 0,330
Selen (Se) 0,060 <= 10,0 g/l 09/09 2003 < 0,100
Strontium 200 g/l 09/09 2003 180
Zink (Zn) 1,50 <= 3000 g/l 18/08 2011 1,40
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 18/08 2011 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 1990
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 1990
2,3-Dimethylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 13/11 1990
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,020 < 0,100 g/l 09/10 2007
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/07 2017 < 0,010
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 16/09 1996 < 0,030
3,4-Dimethylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 13/11 1990
3,5-Dimethylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 13/11 1990
3-methylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 13/11 1990
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 13/11 1990
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 01/10 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 13/11 1990
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
Ethylbenzen < 0,050 g/l 01/10 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 28/10 2009 < 0,020
M-xylen < 0,100 13/11 1990
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 28/09 2000
Naphtalen < 0,020 g/l 28/10 2009 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 28/10 2009 < 0,020
P-xylen < 0,100 13/11 1990
Toluen < 0,020 g/l 18/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 23/04 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,666 g/l 10/09 1998
Trichlortrifluorethn 0,059 g/l 10/09 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/08 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 18/08 2011 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,303 ng/l 10/09 1998
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 01/10 1997 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 01/10 1997 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 18/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 18/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 18/08 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 19/11 2014
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 19/11 2014
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,004 <= 0,100 g/l 19/11 2014
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,004 <= 0,100 g/l 19/11 2014
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 19/11 2014
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 19/11 2014
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 19/11 2014
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/11 2014
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/11 2014
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 18/08 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/09-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66