Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 18.221

Analyser for DGU 18.221

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 15/08 2016 < 5,00
Alkalinitet, total TA 1,77 meq/l 21/11 1991 1,59
Ammonium (NH4) 0,020 <= 0,050 mg/l 15/08 2016 0,030
Anioner, total 5,20 meq/l 13/12 2007 5,10
Calcium (Ca) 56,4 mg/l 15/08 2016 59,0
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 15/08 2016 43,0
Farvetal-Pt 7,00 <= 15,0 mg Pt/l 06/04 1992
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 15/08 2016 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 138 >= 100 mg/l 15/08 2016 127
Hrdhed, total 9,70 grader dH 11/11 1996 8,20
Inddampningsrest 330 mg/l 15/08 2016 330
Kalium 1,40 mg/l 15/08 2016 1,49
Kationer, total 4,80 meq/l 13/12 2007 4,60
Konduktivitet (ledningsevne) 49,0 <= 250 mS/m 15/08 2016 46,5
Magnesium (Mg) 8,10 mg/l 15/08 2016 8,41
Natrium (Na) 27,4 <= 175 mg/l 15/08 2016 26,1
Nitrat (NO3) 23,0 <= 50,0 mg/l 15/08 2016 28,0
Nitrit (NO2) 0,009 <= 0,100 mg/l 15/08 2016 0,110
NVOC - org.carbon (C) 0,800 <= 4,00 mg/l 15/08 2016 1,30
Oxygen/Iltindhold 7,30 >= 5,00 mg/l 15/08 2016 10,1
pH 8,00 >= 7,00 pH 15/08 2016 7,95
Phosphor, total-P 0,070 <= 0,150 mg/l 15/08 2016 0,050
Redoxpotentiale -20 mV 13/12 2007 -39
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 5,70 mg/l 25/09 2000 5,30
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 15/08 2016 45,0
Temperatur 9,70 grader C 15/08 2016 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,039 <= 0,200 mg/l 15/08 2016 0,028
Mangan (Mn) 0,011 <= 0,050 mg/l 15/08 2016 0,007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 1991 0,000
Kimtal 22Gr. 70,0 < 200 antal/ml 29/06 2005
Kimtal 37 grader 17,0 antal/ml 25/10 1999 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 03/10 2001 2,60
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) 0,020 <= 0,100 g/l 15/08 2016 0,019
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/11 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) 0,020 <= 0,100 g/l 15/08 2016 0,053
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/11 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 11/11 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 15/08 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 11/11 2008 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/09 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 15/09 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/05 2006 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/11 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/11 2008 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/11 2008 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/11 2008 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/11 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,550 <= 200 g/l 13/12 2007 15,0
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 24/10 2005 < 0,050
Arsen (As) 1,55 <= 5,00 g/l 15/08 2016 1,70
Barium (Ba) 5,30 g/l 15/08 2016 5,40
Bly (Pb) 0,073 <= 5,00 g/l 13/12 2007 0,210
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 15/08 2016 30,0
Bromid 155 g/l 21/09 1999 140
Cadmium (Cd) 0,009 <= 3,00 g/l 13/12 2007 0,022
Chrom (Cr) 0,250 <= 25,0 g/l 24/10 2005 0,150
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 21/09 1999 < 2,00
Kobber (Cu) 0,600 <= 2000 g/l 13/12 2007 0,330
Kobolt (Co) 0,090 < 5,00 g/l 15/08 2016 < 1,00
Kvikslv (Hg) 0,008 <= 1,00 g/l 21/09 1999 0,000
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 g/l 15/08 2016 0,200
Selen (Se) 0,060 <= 10,0 g/l 15/09 2003 < 0,100
Strontium 130 g/l 25/09 2000 155
Slv(Ag) < 0,100 <= 10,0 g/l 14/09 1998
Tin < 0,100 < 1500 g/l 14/09 1998
Zink (Zn) 35,0 <= 3000 g/l 13/12 2007 33,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 29/05 2006
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,100 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,010
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,100 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,010
2,3-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,030
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/08 2016 < 0,010
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 11/09 1996 < 0,050
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,030
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,030
3-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,030
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,030
4-Chlor-2-methylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 12/05 2003 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,050
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,040 < 1,00 g/l 29/05 2006 < 0,040
Ethylbenzen < 0,050 g/l 15/09 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 29/05 2006 < 0,020
M-xylen < 0,100 13/11 1990
Naphtalen < 0,020 g/l 29/05 2006 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 29/05 2006 < 0,020
P-xylen < 0,100 13/11 1990
Toluen < 0,040 g/l 29/05 2006 < 0,040
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 24/10 2005 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 24/10 2005 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 24/10 2005 < 0,030
Trichloreddikesyre < 0,010 29/05 2006 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 24/10 2005 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,332 g/l 08/09 1998
Trichlortrifluorethn 0,008 g/l 08/09 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 24/10 2005 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 24/10 2005 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,160 ng/l 08/09 1998
Methan 0,280 <= 0,010 mg/l 15/09 2003 0,680
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 15/09 2003 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,500 29/05 2006
Dibuthylphthalat < 0,500 29/05 2006 < 0,500
diisononylphthalat < 0,100 29/05 2006
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 24/10 2005 < 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/09-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66