Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 18.382

Analyser for DGU 18.382

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 20,0 mg/l 27/07 2010 18,0
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 26/06 2017 0,004
Anioner, total 1,11 meq/l 26/06 2017 1,43
Calcium (Ca) 12,0 mg/l 26/06 2017 16,0
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 26/06 2017 27,0
Fluorid (F) 0,059 <= 1,50 mg/l 05/07 2006 < 0,050
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 11,0 >= 100 mg/l 26/06 2017 10,0
Inddampningsrest 120 mg/l 27/07 2010 140
Kalium 3,00 mg/l 26/06 2017 3,20
Kationer, total 1,19 meq/l 26/06 2017 1,48
Konduktivitet (ledningsevne) 14,7 <= 250 mS/m 26/06 2017 17,5
Magnesium (Mg) 1,00 mg/l 26/06 2017 2,00
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 26/06 2017 10,0
Nitrat (NO3) 14,0 <= 50,0 mg/l 26/06 2017 25,0
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 26/06 2017 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,60 <= 4,00 mg/l 26/06 2017 1,60
Oxygen/Iltindhold 9,82 >= 5,00 mg/l 26/06 2017 9,68
pH 6,01 >= 7,00 pH 26/06 2017 5,69
Phosphor, total-P 0,013 <= 0,150 mg/l 26/06 2017 0,011
Redoxpotentiale 173 mV 26/06 2017 230
Sulfat (SO4) 8,00 <= 250 mg/l 26/06 2017 5,00
Temperatur 9,60 grader C 26/06 2017 8,80
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/06 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 26/06 2017 < 0,001
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 26/06 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2006 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2015 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2006 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2006 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2006 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,90 <= 200 g/l 26/06 2017 4,30
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 10/08 2005
Arsen (As) 0,160 <= 5,00 g/l 26/06 2017 0,140
Beryllium < 0,020 26/06 2017 < 0,020
Bly (Pb) 1,60 <= 5,00 g/l 26/06 2017 1,20
Bor (B) < 10,0 <= 1000 g/l 26/06 2017 13,0
Cadmium (Cd) 0,006 <= 3,00 g/l 26/06 2017 0,017
Chrom (Cr) 0,280 <= 25,0 g/l 10/08 2005
Jod 8,89 26/06 2017 5,30
Kobber (Cu) 13,0 <= 2000 g/l 26/06 2017 11,0
Kobolt (Co) 0,200 < 5,00 g/l 10/08 2005
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 g/l 26/06 2017 0,260
Zink (Zn) 8,40 <= 3000 g/l 26/06 2017 8,40
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 01/09 2011 < 2,00
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,020 < 0,100 g/l 01/10 2007
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2017 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 01/09 2011 < 0,040
M+P-xylen < 0,020 g/l 01/10 2007
Naphtalen < 0,020 g/l 01/10 2007
O-xylen < 0,020 g/l 01/10 2007
Toluen < 0,020 g/l 01/09 2011 < 0,040
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/09 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 01/09 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/09 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/09 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 27/04 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/09 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,649 g/l 09/05 2006 0,653
Trichlortrifluorethn 0,099 g/l 09/05 2006 0,101
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/09 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 01/09 2011 < 0,003
Gasser
Dichlordifluormethan 0,320 ng/l 09/05 2006 0,318
Phalater
DEHP < 0,100 01/09 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 01/09 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 01/09 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 05/04 2016
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2016
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 05/04 2016
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2016
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 05/04 2016
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2016
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2016
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2016
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2016
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2016
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 05/04 2016
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 01/09 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/09-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66