Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 18.262

Analyser for DGU 18.262

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 18,0 mg/l 22/07 2010 49,0
Alkalinitet, total TA 1,03 meq/l 20/11 1991
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 07/09 2017 < 0,003
Anioner, total 1,60 meq/l 07/09 2017 1,48
Calcium (Ca) 6,00 mg/l 07/09 2017 8,00
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 07/09 2017 39,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 30/05 2006 0,060
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 1,61 >= 100 mg/l 07/09 2017 4,30
Hrdhed, total 7,60 grader dH 20/11 1991
Inddampningsrest 140 mg/l 22/07 2010 130
Kalium 2,70 mg/l 07/09 2017 2,50
Kationer, total 1,45 meq/l 07/09 2017 1,41
Konduktivitet (ledningsevne) 20,7 <= 250 mS/m 07/09 2017 18,0
Magnesium (Mg) 2,00 mg/l 07/09 2017 2,00
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 07/09 2017 18,0
Nitrat (NO3) 3,80 <= 50,0 mg/l 07/09 2017 4,70
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 07/09 2017 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 07/09 2017 1,90
Oxygen/Iltindhold 5,07 >= 5,00 mg/l 07/09 2017 5,99
pH 5,39 >= 7,00 pH 07/09 2017 5,50
Phosphor, total-P < 0,003 <= 0,150 mg/l 07/09 2017 < 0,003
Redoxpotentiale 278 mV 07/09 2017 249
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 5,40 mg/l 30/09 1999 5,10
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 07/09 2017 11,0
Temperatur 10,8 grader C 07/09 2017 7,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,040 <= 0,200 mg/l 07/09 2017 0,060
Mangan (Mn) 0,041 <= 0,050 mg/l 07/09 2017 0,025
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Anioniske detergenter 6,40 <= 100 g/l 10/09 2003 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 07/09 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 10/09 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2014 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/09 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 540 <= 200 g/l 07/09 2017 41,0
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 22/11 2005 < 0,200
Arsen (As) 0,110 <= 5,00 g/l 07/09 2017 0,074
Barium (Ba) 40,0 g/l 10/09 2003 43,0
Beryllium 0,090 07/09 2017 0,040
Bly (Pb) 0,085 <= 5,00 g/l 07/09 2017 0,055
Bor (B) 11,0 <= 1000 g/l 07/09 2017 12,0
Bromid 89,0 g/l 10/09 2003 86,0
Cadmium (Cd) 0,034 <= 3,00 g/l 07/09 2017 0,018
Chrom (Cr) 0,190 <= 25,0 g/l 22/11 2005 0,190
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 g/l 10/09 2003 < 2,00
Jod 3,01 07/09 2017 2,60
Kobber (Cu) 0,600 <= 2000 g/l 07/09 2017 0,230
Kobolt (Co) 0,100 < 5,00 g/l 22/11 2005
Kvikslv (Hg) < 0,000 <= 1,00 g/l 10/09 2003 0,001
Nikkel (Ni) 7,30 <= 20,0 g/l 07/09 2017 0,260
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 10/09 2003 < 0,100
Strontium 88,0 g/l 10/09 2003 124
Zink (Zn) 4,90 <= 3000 g/l 07/09 2017 < 0,500
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 22/08 2011 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,100 <= 0,100 g/l 10/03 1992
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,100 <= 0,100 g/l 10/03 1992
2,3-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 10/03 1992
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,020 < 0,100 g/l 03/10 2007
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/09 2017 < 0,010
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 17/09 1996 < 0,050
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 10/03 1992
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 10/03 1992
3-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 10/03 1992
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 10/03 1992
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 17/09 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 10/03 1992
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 22/08 2011 < 0,020
Ethylbenzen < 0,050 g/l 17/09 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 20/10 2009 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 26/09 2000
Naphtalen < 0,020 g/l 20/10 2009 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 20/10 2009 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 22/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/08 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 22/08 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/08 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/08 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 26/05 2014 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/08 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,672 g/l 03/09 1998
Trichlortrifluorethn 0,080 g/l 03/09 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/08 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 22/08 2011 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,282 ng/l 03/09 1998
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 10/09 2003 0,018
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 10/09 2003 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 22/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 22/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 22/08 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 22/08 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/09-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66