Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 18.118

Analyser for DGU 18.118

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 15/08 2016 < 2,00
Alkalinitet, total TA 1,40 meq/l 21/11 1991 1,60
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 15/08 2016 0,006
Anioner, total 4,40 meq/l 10/12 2015 4,40
Calcium (Ca) 56,7 mg/l 15/08 2016 50,0
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 15/08 2016 23,0
Farvetal-Pt < 5,00 <= 15,0 mg Pt/l 06/04 1992
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 15/08 2016 0,070
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 117 >= 100 mg/l 15/08 2016 119
Hrdhed, total 9,70 grader dH 11/11 1996 9,00
Inddampningsrest 350 mg/l 15/08 2016 330
Kalium 1,22 mg/l 15/08 2016 1,20
Kationer, total 4,10 meq/l 10/12 2015 4,30
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 <= 250 mS/m 15/08 2016 44,9
Magnesium (Mg) 9,71 mg/l 15/08 2016 11,0
Natrium (Na) 15,3 <= 175 mg/l 15/08 2016 16,0
Nitrat (NO3) 72,0 <= 50,0 mg/l 15/08 2016 67,0
Nitrit (NO2) 0,070 <= 0,100 mg/l 15/08 2016 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 15/08 2016 0,900
Oxygen/Iltindhold 5,30 >= 5,00 mg/l 15/08 2016 4,76
pH 8,20 >= 7,00 pH 15/08 2016 8,24
Phosphor, total-P 0,100 <= 0,150 mg/l 15/08 2016 0,120
Redoxpotentiale 171 mV 10/12 2015 8,00
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 5,40 mg/l 25/09 2000 5,30
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 15/08 2016 35,0
Temperatur 8,90 grader C 15/08 2016 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 15/08 2016 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 15/08 2016 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 1991 0,000
Kimtal 37 grader 280 antal/ml 25/10 1999 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Anioniske detergenter 4,90 <= 100 g/l 12/07 2006 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 12/07 2006 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2015 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,830 <= 200 g/l 07/11 2011 0,170
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 22/11 2005 < 0,050
Arsen (As) 1,27 <= 5,00 g/l 15/08 2016 1,30
Barium (Ba) 3,50 g/l 15/08 2016 12,0
Beryllium < 0,020 07/11 2011
Bly (Pb) 0,050 <= 5,00 g/l 07/11 2011 0,048
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 15/08 2016 25,0
Bromid 135 g/l 14/09 1998 160
Cadmium (Cd) 0,015 <= 3,00 g/l 07/11 2011 0,021
Chrom (Cr) 0,310 <= 25,0 g/l 22/11 2005 < 0,050
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 14/09 1998 < 2,00
Jod 3,70 07/11 2011
Kobber (Cu) 0,300 <= 2000 g/l 07/11 2011 0,590
Kobolt (Co) 0,060 < 5,00 g/l 15/08 2016 < 0,100
Kvikslv (Hg) 0,001 <= 1,00 g/l 14/09 1998 0,001
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 g/l 15/08 2016 0,065
Selen (Se) 0,080 <= 10,0 g/l 08/09 2003 0,110
Strontium 139 g/l 25/09 2000 164
Slv(Ag) < 0,100 <= 10,0 g/l 14/09 1998
Tin < 0,100 < 1500 g/l 14/09 1998
Zink (Zn) 12,0 <= 3000 g/l 07/11 2011 16,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 07/11 2011 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,100 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,010
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,100 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,010
2,3-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,030
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 19/11 2008 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 19/11 2008 < 0,020
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 11/09 1996 < 0,050
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,030
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,030
3-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,030
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,030
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 15/09 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/03 1992 < 0,050
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 07/11 2011 < 0,040
Ethylbenzen < 0,050 g/l 15/09 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 19/11 2008 < 0,020
M-xylen < 0,100 13/11 1990
Naphtalen < 0,020 g/l 19/11 2008 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 19/11 2008 < 0,020
P-xylen < 0,100 13/11 1990
Toluen < 0,020 g/l 07/11 2011 < 0,040
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/11 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 07/11 2011 0,037
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/11 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/11 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 10/12 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/11 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,344 g/l 07/09 1998
Trichlortrifluorethn 0,006 g/l 07/09 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/11 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 07/11 2011 < 0,003
Gasser
Dichlordifluormethan 0,190 ng/l 07/09 1998
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 15/08 2016 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 15/08 2016 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 07/11 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 07/11 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 07/11 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 10/12 2015
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 10/12 2015
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 10/12 2015
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 10/12 2015
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 10/12 2015
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 10/12 2015
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 10/12 2015
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 10/12 2015
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 10/12 2015
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 10/12 2015
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 10/12 2015
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 07/11 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/09-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66